Centrum podpory zákazníkov

Na adrese cpz.softip.sk nájdete najaktuálnejšie informácie k softvérovým produktom vrátane možnosti stiahnutia novej verzie a sprievodnej dokumentácie. Zároveň tu môžete zaregistrovať svoj problém alebo otázku k používanému APV a sledovať stav ich riešenia. Používateľom CPZ sa stáva každý, kto je zákazníkom spoločnosti SOFTIP a vyplní registračný formulár.


   
Informácie Tu nájdete dôležité informácie k softvérovým produktom, technickým požiadavkám na počítače, k operačným systémom ako i ďalšie špeciálne i všeobecné informácie týkajúce sa Vašej práce s našimi softvérovými produktmi.
Metodika poskytuje metodické postupy pri práci k jednotlivým softvérovým produktom
Dokumentácia umožňuje prezerať a kopírovať dokumentáciu k jednotlivým softvérovým produktom
SW produkty dovoľuje skopírovať opravnú verziu programového vybavenia spoločnosti SOFTIP, alebo používateľský program
Problémy Tu máte možnosť zadávať problémy týkajúce sa jednotlivých produktov spoločnosti SOFTIP. Každému problému je pridelené identifikačné číslo a prostredníctvom e-mailu je odoslaný zodpovednému technikovi. Registrované problémy sú riešené technikom a zároveň zákazník je informovaný o stave a spôsobe riešenia registrovaných problémov.
Call Centrum Zákazník môže v tejto časti prezerať riešenie svojich problémov nahlásených na linke Call centra (+421 48 4358 600) podľa prideleného ID čísla.
Nastavenia V tejto časti sú uvedené identifikačné údaje zákazníka, z ktorých má možnosť priamo v prípade potreby zmeniť e-mailovú adresu, telefónne číslo, či registrovať nového používateľa. Okrem iného si môže nastaviť parametre na zobrazovanie jednotlivých produktov ako aj parameter pre zasielanie informácií o novinkách.
Vzdialená podpora je služba zameraná na interakciu s aplikáciami zákazníka pre okamžité riešenie problémov divízie SME spoločnosti SOFTIP
Pomoc obsahuje informácie o možnostiach používania CPZ


 

 

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: