Úvod > Zákaznícka zóna

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

Zákaznícka zóna

Zákazníci spoločnosti SOFTIP majú možnosť nadviazať s nami dlhodobý vzťah prostredníctvom Zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služby (SLA). Ide o opakované poskytovanie služieb v dohodnutej kvalite a rozsahu. Z pohľadu zákazníka môže byť na mieru šitá SLA vnímaná ako doplnková služba s pridanou hodnotou, ktorá sa viaže k štandardne poskytovaným službám.


 Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?
Na telefónnom čísle 048 43 58 600 poskytujeme okamžitú telefonickú konzultáciu s odborníkom.

Call Centrum je vám k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod. Viac informácií


Servisný zásah našich odborných konzultantov si môžete objednať na čísle 048 43 58 700 alebo mailom na adrese smesluzby@softip.sk.

Servisná linka je vám k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 16:30 hod. Viac informácií

Všetky služby našich konzultantov môžete využívať
v čo najkratšom čase prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Na vstup do aplikácie je potrebný používateľský kód, ktorý vám poskytne zamestnanec spoločnosti SOFTIP.
Viac informácií 

Na CPZ nájdete najaktuálnejšie informácie
k softvérovým produktom vrátane možnosti stiahnutia novej verzie a sprievodnej dokumentácie. Zároveň tu môžete zaregistrovať svoj problém alebo otázku
k používanému APV a sledovať stav ich riešenia.
Viac informácií
Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: