Personálny a mzdový outsourcing

V dnešnej dobe sa zdravé spoločnosti riadia jednoduchým pravidlom znižovania nákladov a zvyšovania zisku. Práve outsourcing v oblasti ľudských zdrojov je jednou z mnohých ciest ako regulovať náklady a ďalej zvyšovať produktivitu vašej spoločnosti.

Od septembra 2004 poskytuje SOFTIP svojim zákazníkom možnosť outsourcingových služieb personálnej a mzdovej agendy s prepojením na dochádzkový systém a existujúci ERP systém.


Našim zákazníkom ponúkame: 

 • Spracovanie a udržiavanie personálnej agendy zamestnancov odberateľa na aplikačnom programovom vybavení SOFTIP Human Resources (ďalej len „SHR“).
 • Vedenie mzdovej agendy – kompletné spracovanie miezd zamestnancov odberateľa vrátane výpočtu odvodových a daňových povinností odberateľa na aplikačnom programovom vybavení SHR.
 • Podpora objednávateľa, používateľov a prevádzkových pracovníkov APV dohodnutá v zmluve alebo podľa Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti SOFTIP.
 • Poskytnutie licencií SHR pre n konkurenčných užívateľov odberateľa.
 • Prenájom technických prostriedkov na účely uloženia dát, zálohovanie dát, administrácia a správa licencií súvisiacich so vzdialeným prístupom na servery dodávateľa SOFTIP.
 • Služby spojené s aplikačným programovým vybavením SHR, ako sú konfigurácia servera a nastavenie aplikácie, konfigurácia klienta a nastavenie parametrov aplikácie.
Je iba na zákazníkovi, ktoré z uvedených činností ponechá na dodávateľa a ktoré si bude riešiť sám zo svojich interných zdrojov.


Z pohľadu zákazníka sú uvedené služby spojené s týmito prínosmi:

 • zníženie investičných nákladov na prevádzku IS/IT.
 • zníženie prevádzkových nákladov.
 • prenesenie zodpovednosti za správne fungovanie IS/IT a spracovanie miezd na špecializovaného dodávateľa.
 • diskrétnosť - ochrana informácií o mzdových náležitostiach zamestnancov.
 • pravidelná aktualizácia aplikácií a zabezpečený dohľad nad správnym legislatívnym prostredím.

Výhody SOFTIPu ako dodávateľa outsourcingu:

 • profesionálna správa informačných technológií certifikovanými odborníkmi.
 • dlhoročné skúsenosti na trhu informačných technológií.
 • personálne a mzdové riadenie – SHR je vlastným produktom spoločnosti.
 • spracovanie personálnej a mzdovej agendy špecializovanými pracovníkmi.
 • zastupiteľnosť pri výpadku pracovnej sily.
 • včasné zabezpečenie legislatívneho prostredia pre celú sieť zákazníkov SHR.
 • jasný postup pri implementácii projektu (orientácia na procesy).
 • implementácia najlepšieho riešenia pre ľudské zdroje.
 • kompletný outsourcing systému (systém je v jednom z našich stredísk).
 • vedenie prevádzky na diaľku - monitorovanie a prevádzka celého systému (ak je systém umiestnený u zákazníka).
 • poradenstvo orientované na procesy.
 • spoločnosť SOFTIP je významným dodávateľom softwaru s aktívnou politikou tvorby verzií.
 • voľbou nášho riešenia získava partner pre budúcnosť dodávateľa s vynikajúcou paletou produktov a istým finančným základom a skúsenosťami.
 • voľbou nášho riešenia získava partner pre budúcnosť zabezpečený proces plánovania finančných zdrojov.


Referenční zákazníci:


Air Liquide Welding Central Europe • COFELY


Súvisiace odkazy:


      Prípadová štúdia: Air Liquide Welding Central Europe
Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: