Úvod > Služby > Outsourcing > Outsourcing IT

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

Outsourcing IT

Informačné technológie sú mocným nástrojom.
Ale len v prípade, že sú využívané správnym spôsobom a efektívne.

Outsourcing IT je jednou z najrozšírenejších foriem outsourcingu na Slovensku. Vlastníctvo a základné využitie výpočtovej techniky sa stalo konkurenčnou nutnosťou a v podstate bežnou vecou – IT samy o sebe už konkurenčnou výhodou a zárukou úspechu nie sú. Výhodu sa však môžu stať v tej chvíli, keď sú efektívne a v čo najväčšej miere využívané. Ide predovšetkým o efektivitu a výsledný dopad ich nasadenia.

Nezanedbateľným dôvodom, prečo sa firmy snažia činnosti súvisiace s IT preniesť na externých dodávateľov, je predovšetkým úspora nákladov, ale aj ponuka pridanej hodnoty v podobe skúseností outsourcera z viacerých projektov a špecifických znalostí z danej oblasti. Zároveň zákazník nenesie riziko sám, zdieľa ho s dodávateľom.

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: