Úvod > Služby > Outsourcing

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

Outsourcing

„Sústreďte sa len na svoj vlastný biznis a pre ostatné činnosti využite outsourcing.“

Kľúčovými pojmami, ktoré sú zároveň výhodami outsourcingu sú:

  •  úspora nákladov,
  • sprehľadnenie a plynulejší tok financií,
  • nasadenie najnovších technológií,
  • nulová starosť o ľudské zdroje, zvýšenie produktivity či kvality služieb,
  • a v neposlednom rade súlad s platnou legislatívou.
Pojem outsourcing znamená v skutočnosti prevzatie, odsunutie. Môžete ním nahradiť široké spektrum činností od správy IS, spracovania ekonomickej agendy, marketingových aktivít, nákupu a obstarávania, zakladania a správy firiem, až po poskytovanie aplikácií a dátového priestoru cez Internet. Ponúka vám riešenie akejkoľvek časti firemných procesov, ktoré pre vás nie sú rozhodujúce.

Spoločnosť SOFTIP je schopná na seba prevziať časť vašich činností, odbremeniť vás a napriek tomu zvýšiť produktivitu vašej spoločnosti.


Ponúkame:

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: