Úvod > Služby

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

Služby

SOFTIP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou s tými najlepšími na IT trhu. Neustále sledujeme technologické trendy, implementujeme unikátne inovatívne riešenia. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.


Vývoj a implementácia riešení na mieru

Implementujeme riešenia na základe špecifických požiadaviek zákazníkov vrátane optimalizácie podnikových procesov a podnikovej výkonnosti. Naši pracovníci získali mnoho skúseností v stovkách projektov s aplikáciou najmodernejších technológií. Naše riešenia sú pritom prispôsobené presne požiadavkam zákazníkov tak, aby čo najlepšie vyhovovali ich potrebám.Implementácia ERP riešení s pridanou hodnotou


Vychádzame z tisícov implementačných projektov vo všetkých priemyselných a obchodných segmentoch, ako aj v oblasti služieb, štátnej a miestnej správy. Pomôžeme zákazníkom objaviť príležitosti na vlastný rozvoj, dokážeme ponúknuť viac ako len ERP, napríklad aj „nadstavbu“ Manažérsky informačný systém. Dokážeme identifikovať kritické obchodné a prevádzkové problémy a s úspechom riešiť a odstraňovať ich príčiny. Rozumieme biznisu svojich klientov, ponúkame im to, čo skutočne funguje.Outsourcing


Outsourcing je jednou z ciest, ako regulovať náklady a ďalej zvyšovať produktivitu spoločnosti. Umožňuje zabezpečenie prevádzky špičkovými odborníkmi bez potreby investícií do nákladných školení vlastných zamestnancov. Ponúkame:

 • Personálny, mzdový a účtovný outsourcing
 • Outsourcing IT
 • Outsourcing aplikácií SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP PACKET a SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUSSystémové a infraštruktúrne služby


Zanalyzujeme IT infraštruktúru zákazníka a navrhneme individuálne riešenia, ktoré umožnia jej efektívne využívanie a optimalizáciu nákladov. K dispozícii je implementácia IT sietí, operačných systémov, databáz, správa a optimalizácia ich výkonnosti podľa individuálnych potrieb, najmodernejšie systémy integrovanej komunikácie či virtualizácia infraštruktúry. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti infraštruktúrnych služieb a neustále sa snažíme o ich vylepšovanie.Integrovaná komunikácia


Nasadzujeme najmodernejšie technológie, ktoré zjednocujú komunikačné kanály, umožňujú uskutočňovanie multimediálnych konferencií či vzájomnú kooperáciu tímov a telefonovanie do iných telefónnych sietí s optimálnymi nákladmi. SOFTIP ako jediný partner na Slovensku s najvyššou kompetenciou Microsoft Gold Partner for Communications dodáva riešenie Microsoft Lync, ktoré ponúka mnoho výhod vyplývajúcich z tesnej integrácie na úrovni operačného systému a ostatných produktov spoločnosti Microsoft.Archivácia a zálohovanie dát


Dáta sú často najväčším a najcennejším majetkom spoločnosti a ich strata vážne ohrozuje fungovanie jej biznisu. Preto naši špecialisti detailne zanalyzujú existujúci stav a navrhnú zákazníkovi ideálny a bezpečný spôsob zálohovania systémov, ktorý bude predchádzať potenciálnemu zlyhaniu v budúcnosti. Ak už k takejto udalosti došlo, zabezpečíme ich obnovu.Informačná bezpečnosť


Dostupnosť informácií je veľmi dôležitá, ale ešte dôležitejšie sú oprávnenia prístupov k nim a možnosť práce s informáciami. Potreba bezpečnosti súvisí nielen s odcudzením kritických dát, ale aj s prístupom k dátam jednotlivých úrovní riadenia a práce. SOFTIP v oblasti zabezpečenia dát poskytuje komplexný servis v podobe vypracovania Bezpečnostného projektu, ktorý nielen minimalizuje hrozby súvisiace so stratou či zneužitím citlivých informácií, ale plne rešpektuje aj všetky pravidlá vyplývajúce z existujúcej legislatívy najmä v oblasti ochrany osobných údajov.

Systémová integrácia


V súčasnosti už asi neexistuje spoločnosť, ktorá by mala a používala jednoúčelové informačné systémy obsahujúce všetky nevyhnutné dáta. Naopak, rastie tlak na vzájomnú bezproblémovú komunikáciu rôznych technológií, aplikácií či platforiem tak, aby poskytovali konzistentné a stále aktuálne dáta. Na základe našich bohatých skúseností sme schopní výrazne urýchliť a uľahčiť proces vytvorenia väzieb medzi jednotlivými systémami. Zákazníkovi tým šetríme nielen čas, ale aj peniaze.Optimalizácia IT infraštruktúry


Maximalizácia efektivity a využitia jednotlivých IT nástrojov a procesov vo firme nie je jednoduchá úloha. Spoločnosti, ktoré sa snažia poradiť si s jej riešením vlastnými silami, musia často investovať nemalé finančné prostriedky, ale aj energiu svojich zamestnancov do činností, ktoré netvoria ich „core biznis“. My disponujeme špecialistami, ktorí sa s podobnými výzvami stretli už mnohokrát v minulosti a dokážu tak zabezpečiť vysokú kvalitu služieb pri nastavení modernej firemnej IT infraštruktúry.
 


Virtualizácia


Navrhneme a zrealizujeme ideálny scenár, ktorý zákazníkovi umožní virtualizáciu jeho IT infraštruktúry. Zbaví sa tak nákladov, ktoré sú spojené s obstaraním, prevádzkou, správou a modernizáciu hardvéru. Naopak získa flexibilnú hardvérovú základňu, ktorá bude kopírovať potreby jeho firmy súvisiace s rastom počtu klientov, zamestnancov či požiadaviek na výkon.Biznis analýzy a štúdie uskutočniteľnosti


Naši odborníci zanalyzujú kvalitu a funkčnosť firemných procesov a navrhnú riešenia, ako ich vylepšiť. Zároveň pomôžu odhaliť slabé, a naopak podporia silné stránky klientskych projektov. Presne určia, či sa ich vzhľadom na čas, vynaložené náklady a ich rozsah oplatí, či naopak neoplatí realizovať.Konzultácie a poradenstvo


Našim zákazníkom sú k dispozícii odborné vedomosti a skúsenosti zamestnancov a pracovníkov SOFTIPu. Na ich otázky poznáme odpovede, poradíme im, ako vyriešiť problémy, ako im predchádzať a čo treba vylepšiť.Vzdelávanie


Disponujeme vlastnými školiacimi centrami, kde poskytujeme:

 • školenia aplikácií SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS a SOFTIP PACKET
 • semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny a ich zapracovanie v aplikáciách
 • vzdelávanie a testovanie v systéme ECDL
 • školenia produktov Microsoft
 • školenia ušité na mieru podľa požiadaviek zákazníkaĎalšie služby

 • Transformácia, migrácia a manipulácia dát veľkého rozsahu
 • Projektové riadenie a koordinácia projektových činností
 • Služby podpory produktívnej prevádzky
 • Profylaktické kontroly informačného systému
 • Softvérový a hardvérový audit

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: