SOFTIP SimBiz

SOFTIP SimBiz je nová webová aplikácia zameraná na štandardný proces výučby ekonomickej teórie prostredníctvom simulácie reálnych ekonomických javov. Budúci manažéri či majitelia podnikov sú v aplikácii schopní hodnotiť aktuálny stav, zvoliť si stratégiu v snahe dosiahnuť určené hospodárske ciele a následne vyhodnotiť, či prijaté rozhodnutia boli efektívne. Vidia príčiny úspechov a neúspechov a dokážu modelovať budúce správanie sa nielen vlastného podniku, ale aj konkurencie a trhu.

Vzdelávanie prostredníctvom simulácie riadenia podniku

So SOFTIP SimBiz získava výučba ekonomickej teórie úplne iný rozmer – z memorovania faktov a teoretických poučiek prechádza k praktickému riešeniu a modelovaniu reality, ktorá panuje na vybranom trhu v konkrétne definovanej firme / organizácii. Umožňuje študentom vytvárať scenáre a ich riešenia tak, ako je bežné v podnikateľskej praxi. A to všetko dostupné aj na mobilných zariadeniach prostredníctvom internetu.Simulačné hry spájajú reálne údaje s virtuálnym svetom, pričom využívajú prirodzenú súťaživosť ako motiváciu na osvojenie si učiva.
SOFTIP SimBiz umožňuje:

  • interaktívne prezentovať a sprostredkovať informácie študentom,
  • analyzovať a vyhodnocovať aktuálnu situáciu – zhodnotiť momentálny stav pomocou rôznych foriem výstupných zostáv (tabuliek, grafov, kombinovaných výstupov) a vyhodnotiť podnikové ukazovatele, makroekonomické veličiny a výsledky konkurenčných spoločností,
  • prijímať rozhodnutia – študenti realizujú kroky vedúce k naplneniu hospodárskych cieľov spoločnosti – napr. formou predaja vyrábaného produktu,
  • simulovať správanie spoločnosti na základe zadefinovaných vstupných podnikových a makroekonomických ukazovateľov,
  • opätovne analyzovať a vyhodnotiť stav – ako rozhodnutia prijaté v minulom období ovplyvnili ekonomické ukazovatele spoločnosti, zistiť ich príčiny a na základe výsledkov tohto vyhodnotenia prijať rozhodnutia na ďalšie hospodárske obdobie,
  • využívať moderné mobilné zariadenia (smartfóny, tablety) a komunikovať prostredníctvom Internetu.

 
Pre koho je SOFTIP SimBiz určený?

Simulačné hry SOFTIP SimBiz už dnes využívajú prví študenti vysokých škôl, v ktorých bola táto aplikácia nasadená. SOFTIP SimBiz pritom nie je stavaný len pre potreby vvysokoškolákov, ale je využiteľný v ktoromkoľvek vzdelávacom zariadení – od základných škôl až po podnikateľské kurzy. Ide o úplne novú formu vzdelávania, ktorá spĺňa nároky modernej digitálnej doby.Hlavné užívateľské rozhranie študenta

Čo získate?
 

  • Efektívnu formu osvojenia si vplyvu manažérskych rozhodnutí na podnikové procesy
  • Definíciu ekonomických podmienok simulácie vyučujúcim
  • Spojenie reálnych údajov akéhokoľvek podniku vo virtuálnom svete simulácií s rozhodnutiami študentov
  • Interaktívne porovnanie  výsledkov (vyučujúci - študent)   
Máte záujem o viac informácií?

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a radi odpovieme na Vaše otázky v čo najkratšom možnom čase.
 
 

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: