SOFTIP GARANT

Skupina produktov SOFTIP GARANT je určená pre podporu prevádzky a riadenia penzijných fondov, doplnkových dôchodkových a dôchodkových správcovských spoločností (II. a III. pilier systému dôchodkového zabezpečenia).

Dve z ôsmich penzijných spoločností v ČR spravujú svoje účty prostredníctvom IS SOFTIP GARANT!


Do skupiny SOFTIP GARANT patria produkty:
SOFTIP GARANT


Informačný systém SOFTIP GARANT poskytuje riešenie pre back-office penzijnej spoločnosti, ktoré podporuje všetky prevádzkové procesy a umožňuje dosiahnuť nízke prevádzkové náklady. Zabezpečuje komplexné evidencie a spracovanie zmlúv a dodatkov, príjem príspevkov a vedenie osobných účtov, posúdenie, výpočet a výplatu nárokov, výpočet a výplatu provízií, účtovné evidencie, agendu štátneho príspevku a ďalšie funkcie.

Podporované okruhy procesov činnosti fondu:ZMLUVY a DOKUMENTY
 • evidencia poistencov
 • evidencia zmlúv a zmien
 • informácie o poistencoch
 • spracovanie dokumentov
OBCHOD a PROVÍZIE
 • evidencie partnerov
 • evidencie dealerov a obchodných sietí
 • výpočet provízií
 • výplata provízií a reporting


PRÍSPEVKY
 • evidencia osobných účtov
 • príjem a identifikácia príspevkov, individuálne aj hromadné úhrady
 • výpočet výnosov
KOREŠPONDENCIA & ZOSTAVY
 • generovanie korešpondencie, e-mailov a reportov
 • evidencia odoslanej korešpondencie
 • podpora hromadných tlačí


PENZIE a DÁVKY
 • spracovanie žiadostí o dávku
 • výpočet a výplata dávok
 • zdaňovanie
 • prestupy a prevody medzi fondmi
 • exekúcie
ROZHRANIA
 • externé účtovné systémy (SAP, Oracle Financial, ...)
 • DMS a OCR Systémy
 • homebanking systémy rôznych bánk
 • rôzne informačné portály
 • externé dátové sklady


FINANCIE
 • účtovanie finančných transakcií
 • podklady pre inventarizáciu a audit
 • platobný styk s depozitárom
 • výpočet a evidencia poplatkov za správu
 • výpočet a evidencia hodnoty majetku fondu
ADMINISTRÁCIA
 • Nástroje na správu užívateľov a prístupových práv a rolí
 • Nastavenie registrov a číselníkov


DOHĽAD
 • podklady a výkazy pre orgány štátneho dohľadu
 • podklady a výkazy pre depozitára
 • spracovanie a správa štátneho príspevku
KONTROLA a RIADENIE
 • informácie o priebehu a výsledkoch operácií
 • Plánovanie a monitorovanie procesov
 • Reporting
 • Kontroly konzistencie


webGARANT

webGARANT je nadstavba nad základným OLTP systémom, ktorá prostredníctvom webového rozhrania realizuje podporu styku s klientom v pobočkovej sieti (internej, alebo externej), priamu informačnú podporu klientov prostredníctvom siete Internet a podporu obchodných aktivít (komplexná podpora predaja).


PODPORA PREDAJA
 • Evidencia a hierarchia sprostredkovateľov a zamestnávateľov
 • Nastavenie a výpočet provízií
 • Prehľady a zostavy (produkcia, hierarchia, ...)
 • Obchodný prípad
 • Podpora komunikácie a platobného styku zamestnávateľa s fondom – rozpisy hromadných platieb (generovanie, upload, kontrola)
ZMLUVA A ÚČET POISTENCA
 • Poskytovanie informácií o zmluve poistenca
 • Individuálny účet poistenca
 • Zadávanie nových zmlúv a zmien zmluvy
 • Predbežný výpočet penzie/dávky (kalkulačka)

 


KOMPLEXNÉ VYBAVENIE KLIENTA
 • Poskytovanie informácií o zmluve poistenca
 • Zadávanie zmien zmluvy
 • Výpis z účtu (aktuálny/pracovný)
UŽÍVATELIA a PRÍSTUPOVÉ PRÁVA
 • Evidencia užívateľov, rolí a skupín
 • Prístupové právaAplikácia WebGarant je určená pre tieto skupiny užívateľov, klientov a partnerov fondu:

 • Účastníci (poistenci) – prístup k údajom svojej zmluvy, individuálny účet poistenca, možnosť zadávania zmien
 • Sprostredkovatelia – prístup k svojim osobným údajom, zadávanie produkcie, prehľady, zostavy
 • Zamestnávatelia – prístup k svojim osobným údajom, spracovanie rozpisov hromadných platieb
 • Zamestnanci fondu pobočkovej siete – komplexné zabezpečenie styku s klientom, zmeny zmluvy, poskytovanie informácií, prístup k zmluve poistenca na základe identifikácie poistenca
 • Administrátor – správa systému, nastavenie užívateľov a prístupových právMIS GARANT

MIS GARANT je dátový sklad pre poskytovanie manažérskych informácií pre podporu riadenia a rozhodovania fondu a spravovanie jeho portfólia (OLAP systém).
Architektúra


IS SOFTIP GARANT je navrhnutý v trojúrovňovej architektúre s použitím technológie JavaEE6, používa databázu Oracle V11g, aplikačný server JBOSS.

Architektúra a technologická platforma
Naši zákazníci


Zamestnanci spoločnosti SOFTIP majú mnohoročné skúsenosti s implementáciou, podporou a ďalším rozvojom IS SOFTIP GARANT vo viacerých penzijných spoločnostiach. Aktuálne sú týmto produktom spravované účty v dvoch z nich, patriacich medzi najväčšie v Českej republike.

KB Penzijní společnost, a.s. vznikla transformáciou Penzijního fondu Komerční banky (PF KB). Podľa počtu účastníkov je KB Penzijní společnost jednou z najväčších penzijných spoločností na českom trhu. Jediným akcionárom KB Penzijnej spoločnosti je Komerční banka, a. s.


Conseq penzijní společnosti, a.s. bola založená v roku 2012. Jej 100% vlastníkom je spoločnosť Conseq Investment Management, a.s., ktorá je s viac ako 100 tisíc klientmi najväčším nezávislým investičným manažérom v ČR.
Chcete získať viac informácií?

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako využiť výhody riešenia na báze SOFTIP GARANT vo Vašej spoločnosti. 

 


Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: