Úvod > Produkty > Zákazkové riešenia

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

Zákazkové riešenia

Riešenia na zákazku vynikajú predovšetkým svojou unikátnosťou a komplexnosťou.
Sú založené na individuálnom prístupe a nenarušia už existujúce firemné procesy. Ich metodika je vždy v súlade s osvedčenými postupmi, ktoré používajú renomované nadnárodné spoločnosti:

SOFTIP GARANT

Na podporu prevádzky a riadenia penzijných fondov, doplnkových dôchodkových a dôchodkových správcovských spoločností (II. a III. pilier systému dôchodkového zabezpečenia) je určená skupina produktov SOFTIP GARANT. Poskytuje riešenie pre back-office penzijnej spoločnosti, ktoré podporuje všetky prevádzkové procesy a umožňuje dosiahnuť nízke prevádzkové náklady. Zabezpečuje komplexné evidencie a spracovanie zmlúv a dodatkov, príjem príspevkov a vedenie osobných účtov, posúdenie, výpočet a výplatu nárokov, výpočet a výplatu provízií, účtovné evidencie, agendu štátneho príspevku a ďalšie funkcie.
Ďalšie typické riešenia na zákazku


Portálové a webové riešenia 
ako nadstavba nad existujúcimi produkčnými a podpornými systémami alebo ako samostatné riešenia vybraných podporných oblastí:

 • nadstavbové riešenia nad existujúce produkčné a podporné systémy pre vzdialený zber a poskytovanie informácií (webGARANT, Doprava, poskytovanie informácií z produkčných systémov cez mobilné zariadenia a ďalšie)
 • samostatné riešenia vybraných podporných oblastí (Evidencie majetku, Elektronické objednávky, Finančné riadenie projektu, Evidencia zmlúv, správa obchodných sietí – webGARANT BCR)
 • integračné riešenia (integrácia viacerých existujúcich systémov)
 • manažérske prehľady (konsolidácia distribuovaných údajov)Business Intelligence a Manažérske informačné systémy
vrátane kontrolingu a jeho nadstavieb na podporu rozhodovania na všetkých úrovniach riadenia v rôznych typoch organizácií od výrobných podnikov, vodárenských spoločností, finančných inštitúcií až po štátnu správu.


Business Process Management a Workflow riešenia  
pre návrh (modelovanie) automatizáciu, riadenie (meranie, monitoring) a optimalizáciu procesov. Postavené na už zmienenej technológii Metasonic Suite alebo MS Sharepoint. 


Centrálne obstarávanie
na koordináciu centrálneho nákupu, zjednotenie požiadaviek na nákup v rámci celej spoločnosti a ich schvaľovanie a optimalizáciu nákupných činností.


Riadenie a plánovanie údržby nehnuteľného majetku spoločnosti 
podľa legislatívnych požiadaviek a interných noriem spoločností:
 • IS pre evidenciu nehnuteľností a umeleckých diel
 • IS pre evidenciu majetku s použitím čiarového kódu


Elektronická výmena dokumentov 
podľa požiadaviek a v súlade s EDI, ktorá poskytuje zabezpečenú komunikáciu medzi:
 • klientmi a finančnými inštitúciami
 • finančnými inštitúciami vzájomne
 • informačnými systémami v rámci finančnej inštitúcie


Registre pre evidenciu a správu údajov.Poistné udalosti
evidencia a likvidácia poistných udalosti s prepojením na ERP systémVerejné obstarávanie
riadenie procesov verejného obstarávania v organizáciieDane

 • riešenie pre výpočet a reporting rôznych daní vrátane poznámok k ročnej závierke a súhrnného výkazu DPH
 • spotrebné dane, dane z príjmu PO, DPH, dane z motorových vozidiel, dane z nehnuteľnosti, ...s prepojením na ERP systém


eDokument manažment systémy na platforme Sharepoint


 

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: