Finančné riadenie projektov

Finančné riadenie projektov je riešenie spoločnosti SOFTIP, ktoré umožňuje komplexné riadenie a monitorovanie vývoja projektov, a najmä ich ekonomické hodnotenie podľa skutočných výdavkov. Tieto vlastnosti oceňujú predovšetkým štátne, ale aj súkromné organizácie, ktoré potrebujú sledovať reálny finančný stav projektov, čerpajú prostriedky zo štrukturálnych fondov, predkladajú žiadosti o nenávratné finančné príspevky a preukazujú oprávnenosť nákladov čerpaných na projekty.


Nič Vám neunikne!

Zamedzíte vzniku neoprávnených nákladových položiek, ktoré by potom musela znášať Vaša organizácia.
Budete mať neustálu kontrolu nad financiami projektu a podklady pre kontrolné orgány budete poskytovať v reálnom čase.
Oprávnené nákladové položky projektu predložíte pri kontrole NKU s minimálnou prácnosťou.


Zákazníci Finančného riadenia projektov najviac oceňujú:
 • Zamedzenie neoprávnených nákladov
 • Jednotnú správu projektov
 • Okamžitý prístup k relevantným ekonomickým údajom projektov
 • Elimináciu chýb typu nepreplatené osobné náklady (dovolenky, PN, duplicitné vykazovanie ...) alokované na konkrétny projekt
 • Rôzne formy kontroly projektov (napr. väzba na zmluvy a DF)
 • Odbúranie administratívnych nákladov a prácnosti pri evidencii a kontrole projektov
 • Moderné web riešenie pre rýchly a bezproblémový prístup k všetkým informáciám cez internet
 • Nízke nároky na údržbu a prevádzku centralizovaného systémuProcesy Finančného riadenia projektov


Finančné riadenie projektov umožňuje
 • Evidenciu projektov a hlavných identifikačných údajov o projektoch
 • Evidenciu rozpočtu podľa subjektov, aktivít, podľa druhového členenia výdavkov, prípadne časového členenia (rok, mesiac)
 • Členenie rozpočtu vo väzbe na ekonomickú klasifikáciu až na položku a podpoložku ekonomickej klasifikácie
 • Finančné hodnotenie plánu podľa skutočne vynaložených výdavkov evidovaných v účtovníctve v členení podľa zákazky, ekonomickej a funkčnej klasifikácie, skutočných mzdových nákladov, náhrad a odvodov evidovaných podľa kódu zákazky, zamestnancov a mzdových prvkov
 • Evidenciu žiadostí o platbu podľa faktúr a spôsobu platby – zálohové a priebežné platby
 • Evidenciu projektového tímu, zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii projektu a ich výkony
 • Evidenciu zoznamov výdavkov k žiadostiam o platbu a ich kontrolu
Naši zákazníci

Zamestnanci spoločnosti SOFTIP majú mnohoročné bohaté skúsenosti s implementáciou riešení pre finančné riadenie projektov v desiatkach organizácií a inštitúcií. Medzi našich zákazníkov patria významné spoločnosti predovšetkým z týchto oblastí:


  Sociálne veci

 

  Kultúra

  

  Životné prostredie

 Chcete získať viac informácií?

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako dostať verejné obstarávanie pod kontrolu.

 


Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: