Riadenie podnikových procesov môže byť jednoduché!

Metasonic® Suite je softvérová platforma pre vývoj a prevádzku procesne orientovaných aplikácií pre komplexnú automatizáciu a riadenie podnikových procesov. Oproti ostaným produktom vyniká predovšetkým rýchlosťou vývoja a pružnosťou realizácie zmien počas celého životného cyklu aplikácií vytvorených v tomto produkte.Mnohé organizácie vynaložili v minulosti nemalé prostriedky na vytvorenie popisov procesov a procesných máp. Často sa to skončilo rozsiahlou dokumentáciou plnou zložitých diagramov a popisov odloženou v zásuvke, v lepšom prípade poslúžili aspoň z časti ako zadanie pre vývoj IT systémov s následnou viac, či menej úspešnou implementáciou.

S Metasonic® Suite sú riziká takýchto stavov minulosťou. Ide o platformu, kde s vytváraním procesného modelu automaticky vzniká „skelet“ budúcej aplikácie. Vďaka tomu je možné okamžite overiť správnosť logiky vytvoreného procesu a dosiahnuť tak vysokú celkovú efektivitu tvorby aplikácií.
Zmerané prínosy z desiatok reálnych implementácií:

skrátenie času vývoja
IT aplikácie: 40 - 60 %
zníženie nákladov na vývoj
IT aplikácie: 60 - 80 %

 

skrátenie doby realizácie procesu: 30 - 70 %
 


zvýšenie priepustnosti
procesu: 20 - 30 %
Subject-oriented Business Process Management


Jedinečnou črtou Metasonic® Suite je použitie patentovo chránenej unikátnej metodiky S-BPM (Subject-oriented Business Process Management, čo možno voľne preložiť ako „procesy riadené účastníkmi“). S-BPM predstavuje revolučnú zmenu oproti klasickým metodikám Business Process Managementu: • Na modelovanie používa len 5 grafických symbolov. Modelovať tak môžu priamo účastníci procesu bez rozsiahlych školení a expertných znalostí.
 • Modelovací jazyk je veľmi podobný bežnému jazyku. Tým je zrozumiteľný aj ľuďom z praxe (biznisu).
 • Každý účastník procesu jednoznačne vidí proces zo svojho uhla pohľadu vrátane všetkých vstupov a výstupov.

 • Modelovanie procesu je zároveň jeho programovaním. Sémantické modely ihneď vytvárajú kód. V každom okamihu modelovania je tak k dispozícii spustiteľná IT aplikácia.
 • Základom modelovania je komunikácia medzi účastníkmi procesu. Nepopisuje sa priebeh procesu, ale štruktúrovaná komunikácia medzi účastníkmi procesu.
 • Toto riešenie prináša usporu nákladov na prevádzku IT až o 30%.Metasonic® Touch


Exkluzívnou perličkou je modelovací stôl Metasonic® Touch, ktorý je alternatívnou možnosťou pre tímovú prácu pri analýze a modelovaní procesu.


Čo získate?

 • výnimočné softvérové riešenie šité na mieru Vašich potrieb,
 • reálnu IT aplikáciu vytvorenú za extrémne krátky čas (prototyp pripravený do 3-4 týždňov),
 • angažovaním budúcich používateľov do tvorby riešenia zvýšite ich motiváciu prijímať nové nástroje, efektívne ich využívať a aj vylepšovať,
 • štandardizáciu práce - zamestnanci budú efektívne robiť správne veci správnym spôsobom,
 • zhodu interných procesov so stanovenými štandardami ITIL®, ISO, SixSigma...,
 • prehľad o živote organizácie - budete vidieť stav vykonávaných úloh (rozpracovanosť, u koho, od kedy, ...) a zavčasu dostanete avízo (alerting), ak sa odchyľujú od plánovaných termínov, aby ste mohli prijať potrebné opatrenia. A to aj vtedy, keď budete „len“ na mobile či tablete,
 • meranie výkonnosti procesov na báze KPI,
 • optimalizáciu procesov založenú na faktoch a číslach z reálnej prevádzky procesov, a nie na "benchmarkingu a best practices". Typickí zákazníci


Metasonic® Suite nachádza využitie v organizáciách všetkých veľkostí, ale hlavne od stredne veľkých firiem až po priemyslové giganty či najväčšie organizácie. Rozsah využitia zahŕňa hlavne procesy s charakterom pracovného toku, ktoré je účelné automatizovať.

SOFTIP je VAR Partnerom nemeckého výrobcu tohto softvéru, firmy Metasonic GmbH. Ide o mladú a dynamickú spoločnosť. Za pomerne krátky čas sa vypracovala medzi špičkových IT dodávateľov pre zákazníkov v rôznych odvetviach napr. IT, telekomunikácie, služby, zdravotníctvo, štátna správa, výrobné organizácie, automotive, elektrotechnický priemysel, vydavateľstvá, finančné inštitúcie, atď. Z u nás známych firiem medzi zákazníkov patria napríklad AUDI AG, Beck Verlag, Swisscom, Hitachi Systems, NEC & Qunie Corporation.Ocenenia a certifikáty


Renomovaná poradenská a konzultačná firma GARTNER ocenila výrobcu Metasonic® Suite za jeho unikátnosť a inovatívnosť ocenením COOL Vendor 2014.

 
   
Zistite prečo je Metasonic cool


Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako využiť výhody riadenia podnikových procesov vo Vašej spoločnosti.

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: