Úvod > Produkty > Riadenie výroby

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

SOFTIP VÝROBA

Poznáte to? Práve ste získali novú zákazku s krkolomným termínom plnenia, ktorú zákazník pravdepodobne ešte asi tak dvakrát zmení, lebo si bude priať o pár kusov viac, v inom termíne a balení... Neustály tlak na skracovanie termínov plnenia objednávok, flexibilitu a individualizáciu dodávok a samozrejme na ceny, núti aj úspešné a vysoko profitabilné firmy neustále investovať do zlepšovania svojich procesov a hľadať rezervy. A to nielen v samotnom procese výroby, ale aj v jej plánovaní, manažmente skladových zásob, distribúcii tovarov a minimalizácii chýb.

Máme pre Vás riešenie

Posvietiť si na výrobu a objaviť skrytý potenciál Vašej firmy Vám pomôže moderný IS pre kvalitné plánovanie a riadenie zákaziek. SOFTIP VÝROBA pokrýva celý výrobný proces od prvého kontaktu so zákazníkom až po záverečnú fakturáciu. Na základe kvalitnej technickej prípravy výroby Vám umožní lepšie naplánovať nové zákazky, preverí dostupnosť materiálov, výrobných zariadení i personálnych kapacít. Postráži plnenie termínov aj všetky náklady – tie kalkulované, ale aj nepredvídané. Ziskovosť spoločnosti tak môže začať rásť.

SOFTIP VÝROBA obsahuje moduly


Technická príprava výroby (TPV)

Kvalitná technická príprava výroby je základom. Práve tu sa pre každý výrobok definuje celý proces výroby ako následnosť technologických operácií s dôrazom na optimalizáciu nákladov a využitie kapacít. Ku každej operácii je pritom priradený presný zoznam materiálov, polotovarov a personálnych a strojových kapacít.


Plán výroby

Na základe TPV a prijatých objednávok automaticky vzniká plán výroby, ktorý zohľadňuje miesto aj čas jej realizácie. Každú jednu položku je možné nezávisle plánovať a riadiť, od preverenia dostupnosti materiálu a jeho rezervácie až po koordináciu výrobných prostriedkov tak, aby boli kľúčové kapacity využité čo najefektívnejšie. Výrobu je možné plánovať od požadovaného začiatku alebo konca výrobnej zákazky s využitím kalendárov výrobných prostriedkov.


Kalkulácie

K dispozícii je plánová kalkulácia pre podporu obchodu a následne pre definovanie nákladov na výrobnú zákazku na základe aktuálnych cien všetkých kalkulačných položiek. Kalkulačné vzorce je pritom možné variovať podľa požiadaviek v štruktúre materiál, cena práce, ceny výrobných prostriedkov, rôznych réžií a ostatných nákladov. V procese výroby poskytujú Kalkulácie online informácie o skutočných nákladoch a o odchýlke od kalkulovaných nákladov. Po ukončení zákazky je možné automaticky vyhodnotiť jej konečnú efektívnosť .

Príprava a riadenie výroby

Evidencia a riadenie výroby poskytuje komplexný pohľad na celý výrobný proces - od objednávky, cez plán výroby, kompletné riadenie zákazky podporované priebežnými informáciami o stave rozpracovanosti, až po odvod hotových výrobkov a ich prípravu na expedíciu.


Kapacitné plánovanie

Plánovanie kapacít je jedným z najvýznamnejších nástrojov pre riadenie výroby. Ku každému stroju a profesii umožňuje priradiť ich pracovný kalendár. Po naplánovaní výrobných zákaziek prebehne prepočet požadovanej kapacity výroby a dostupných zdrojov, pričom výsledky je možné prezentovať za jeden výrobný prostriedok alebo vybranú skupinu podľa zvoleného spôsobu časovej kumulácie. Samozrejmosťou je grafické znázornenie kapacít.


Riadenie kvality a nákladov na výrobu

Predpísané kvalitatívne parametre sú evidované už v technologickom postupe. Systém obsahuje komplexnú evidenciu predpísaných ale aj skutočne realizovaných úkonov z kontroly a riadenia kvality. Výstupom sú meracie protokoly a celkový certifikačný proces. V prípade odchýlok v dosahovanej kvalite je plnohodnotne riešená správa nezhodnej výroby s evidenciou príčin ale aj dôsledkov ako v oblasti nákladov, tak aj v spätnej väzbe na aktualizáciu technológie výroby.Procesy IS SOFTIP VÝROBA


Čo získate?

 • Cenovo dostupné riešenie pre kvalitné plánovanie zákaziek a výroby
 • Možnosť korekcie aktuálneho výrobného procesu pri urgentných zmenách zákaziek
 • Optimalizáciu výberu materiálu do výroby, riadenie jeho disponibility, ako aj elimináciu nadbytočných zásob
 • Automatizáciu vybraných procesov - a tým nižšie nároky (a teda aj náklady) na obsluhu
 • Zníženie chybovosti – komplexné riadenie kvality so spätnou korekciou výrobných procesov
 • Úsporu času – všetky informácie stačí vložiť do systému len raz a automaticky sa prenesú do všetkých ďalších procesov
 • Prehľad o obsadenosti a voľnej kapacite výrobných prostriedkov
 • Plnú kompatibilitu s aplikáciami SOFTIP PROFIT PLUS pre riadenie logistiky, ekonomiky, personálnych a mzdových procesov
 • Bezproblémovú komunikáciu s inými systémami
 • Naše znalosti a know-how získané z implementácií IS pre spoločnosti z rôznych segmentov
 • Výhody komplexných služieb spoločnosti SOFTIP s 25-ročnými skúsenosťami
Naši zákazníci

Máme bohaté skúsenosti s implementáciou riešení pre riadenie výroby v desiatkach slovenských aj nadnárodných firiem rôznych veľkostí. Medzi našich zákazníkov patria:

ENPAY Transformer Components, FIMAD, Illichmann Castalloy, KERKOTHERM, Linea - D, Plastex, RKS Trenčín, SL SLOVAKIA, Technická obnova a ochrana železníc a ďalší...Spoločnosť Plastex sa zaoberá výrobou fotopolymérnych tlačových foriem pre flexotlač. Vyše 20 rokov technologických inovácií je zárukou najvyššej kvality dodávaných produktov.


Prečítajte si:
SOFTIP rozširuje počet zákazníkov v priemysle o nové odvetvia
 
 Nadnárodná spoločnosť ENPAY Transformer Components je dodávateľom jadier a magnetických obvodov do transformátorov pre takých gigantov ako Siemens či ABB.


Prečítajte si:
Sklady a logistika potrebujú moderné riešenia
 
 Spoločnosť Illichmann Castalloy sa zaoberá návrhom a výrobou hliníkových komponentov. Je súčasťou skupiny Alicon.

  

 
Po nasadení riešenia na platforme SOFTIP VÝROBA sa nám podarilo dosiahnuť nielen úsporu a odstrániť nadbytočný materiál na sklade, ale čo ma skutočne prekvapilo, aj okamžite zapojiť pracovníkov do využívania tohto systému. Doteraz som mal v prípade nových technológií skôr skúsenosť s ich opatrnejším prijímaním zo strany zamestnancov, čo sa v tomto prípade vôbec nepotvrdilo.
Ján Valkovič
Generálny riaditeľ ENPAY Transformer Components
 Chcete získať viac informácií?


Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako využiť výhody manažérskeho informačného systému vo Vašej firme.
 

Vo výrobných spoločnostiach v priemere až 80% nákladov predstavujú  náklady na výrobu. SOFTIP VÝROBA rieši plánovanie, riadenie a optimalizáciu týchto nákladov. Výrobným spoločnostiam tak poskytuje komplexnú podporu v súlade s modernými metódami riadenia.
 
Ing. Ján Kapoun
Produktový manažér SOFTIP VÝROBA
jkapoun@softip.sk


 
Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: