Úvod > Produkty > Obstarávanie > SOFTIP IVO

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

Informačný systém pre verejné obstarávanie

Informačný systém SOFTIP IVO slúži na evidenciu, riadenie a hlavne kontrolu procesov verejného obstarávania. Pokrýva celý priebeh verejného obstarávania od prípravnej fázy, cez súťažnú až po realizačnú fázu. Obstarávateľovi pomáha včas plniť úlohy a povinnosti v procese verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy (zákon  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Už nikdy neprešvihnete žiadny termín!


Automatizácia procesov

Na základe evidencie verejného obstarávania za vás SOFTIP IVO automaticky pripraví postup procesov a úloh vo verejnom obstarávaní, ktoré je potrebné dodržať podľa zákona o verejnom obstarávaní (Lehota na prijímanie žiadostí, Lehota na podanie otázok, Lehota na doručenie vysvetlenia..)  

Kalendár úloh


Všetky úlohy uvidíte v prehľadnom kalendári, ktorý je možné prepojiť s Microsoft Outlook. Do kalendára systém automaticky doplní nové úlohy, ktoré vzniknú v súvislosti s verejným obstarávaním, ako napríklad odpovede na otázky uchádzačov, námietky uchádzačov a pod.

E-mailová notifikácia


Na plnenie jednotlivých termínov podľa stavu plnenia vás upozorní automatizovaný JOB Manager generovaním a odosielaním emailových správ užívateľom, ktorí sú zodpovední za splnenie daného procesu (úlohy). V prípade neplnenia úlohy bude JOB Manager odosielať email na ďalšiu zodpovednú osobu v definovanom poradí.
Používatelia SOFTIP IVO najviac oceňujú:

 • Užívateľsky priateľské prostredie zohľadňujúce logický postup spracovania verejného obstarávania
 • Detailnú evidenciu verejného obstarávania vrátane údajov o revíznych postupoch (napríklad odpovede na otázky uchádzačov, námietky uchádzačov a pod.)
 • Podporu vytvárania úloh po zaevidovaní vstupu (napr. žiadosti)
 • Zobrazenie termínov, resp. úloh v prehľadnej forme vrátane možnosti prepojenia do Microsoft Outlook
 • Automatickú notifikáciu emailom alebo SMS o stave plnenia úloh a o termínoch
 • Archív kompletnej dokumentácie verejného obstarávania
 • Generovanie dokumentov potrebných pri verejnom obstarávaní zo vzorových šablón a tlačív
 • Možnosť exportu údajov do formátu MS Excel, MS Word, XML ai.
 • Prepojenie na externé aplikácie (napr. Centrálny nákup, Finančné riadenie projektov)
 • Rýchle odkazy na stránky Úradu pre verejné obstarávanie
 • Výhody cloudového riešenia bez starostí s technickými a systémovými prostriedkami či správou aplikácie
 • Súlad s aktuálnou legislatívou
Informačný systém je rozdelený do funkčných blokov:


Notifikačný a kontrolný manager


Úlohou Notifikačného a kontrolného managera je podľa predpísaných šablón pre jednotlivé postupy verejného obstarávania predpisovať a kontrolovať požadované termíny a lehoty v rámci verejného obstarávania.Prehľady a tlačové výstupy


Prehľady umožňujú rýchlo a presne zobraziť informáciu o všetkých prebiehajúcich verejných obstarávaní na základe používateľských kritérií.

Tlačové výstupy slúžia na zrýchlenie práce v oblasti predpísanej komunikácie so záujemcami a uchádzačmi, prípadne nadriadenými úradmi.
 
Evidencie


Slúžia na evidovanie verejných obstarávaní, plánovanie termínov, evidenciu záujemcov VO a uchádzačov VO, evidenciu žiadostí a námietok.Číselníky


Obsahujú údaje, ktoré sú v čase stabilné a používajú sa pri evidenčných činnostiach, majú vplyv na triedenie údajov v tabuľkových prehľadoch.Administrácia


Slúži na správu prístupových práv používateľov a parametrizáciu systému.


SOFTIP IVO je web aplikácia v prostredí internetového prehliadača dostupná pre každého používateľa s priradenými prístupovými právami. Podporované sú komunikačné protokoly http a https.

Chcete získať viac informácií?

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako dostať verejné obstarávanie pod kontrolu.
Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: