Úvod > Produkty > Obstarávanie > SOFTIP EZO

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

Informačný systém pre evidenciu zmlúv a objednávok

SOFTIP EZO je webová aplikácia pre pre evidenciu nákupného procesu od vzniku požiadavky na nákup, jej schválenie, cez možnosť kumulácie viacerých požiadaviek v rámci spoločnosti, až po vystavenie úhrnnej nákupnej zmluvy alebo objednávky, ako aj následné sledovanie ich plnenia.


Pre koho je SOFTIP EZO určený?


Prínosy Informačného systému pre evidenciu zmlúv a objednávok ocenia inštitúcie, organizácie a firmy, ktoré:

 • nakupujú tovary, práce a služby (prostredníctvom zmlúv alebo objednávok),

 • majú povinnosť zo zákona zverejňovať svoje objednávky alebo zmluvy,
 • pred nákupom využívajú tvorbu požiadaviek a schvaľovací postup pri riadení a kontrole nákupu,

 • majú organizačnú štruktúru s viacerými závodmi alebo pobočkami, ktorým SOFTIP EZO zabezpečí centralizované riešenie obstarávania tovarov, prác a služieb.

   Všetky zmluvy a objednávky pod kontrolou
 

Automatické
generovanie dokladov


SOFTIP EZO umožňuje automatickú tlač objednávok (prípadne zmlúv). Stačí zaevidovať požadované údaje a systém za Vás vytvorí objednávku so všetkými potrebnými náležitosťami. 


 
Okamžitý prehľad

Nad všetkými evidenciami umožňuje vytvárať ľubovoľné prehľady, vytvorené na základe skúseností mnohých používateľov systému. Na jediný pohľad tak môžete získať online informácie napríklad o stave rozpracovanosti nákupu vo väzbe na finančné plnenie zmlúv a objednávok, prípadne plnenie rozpočtu.


 
Jednoduché
zverejňovanie dokumentov


Všetky zmluvy a objednávky je možné zverejňovať na webe bez akéhokoľvek dodatočného zásahu, či vytvárania osobitných súborov, čo ocenia predovšetkým organizácie, ktoré majú túto povinnosť zo zákona.


 


SOFTIP EZO prináša:

 • zrýchlenie a zjednodušenie tvorby objednávok a evidencie zmlúv,
 • sprehľadnenie kontroly dokladov, hlavne plnenia zmlúv a objednávok,
 • úsporu nákladov vďaka kumulácii objednávok rovnakých druhov tovaru a služieb v rámci spoločnosti,
 • prispôsobenie systému individuálnym požiadavkám prostredníctvom parametrizácie schvaľovacích procesov a workflow nákupných činností,
 • e-mailovú notifikáciu v rámci schvaľovacieho procesu,
 • archiváciu údajov a možnosť sledovania všetkých zmien,
 • rýchly a bezproblémový prístup k všetkým informáciám cez internet,
 • prepojenie s externými aplikáciami, a to najmä s finančnými a účtovnými modulmi SOFTIP PROFIT PLUS, Finančným riadením projektov ( SOFTIP FRP) a Informačným systémom pre verejné obstarávanie (SOFTIP IVO).
Informačný systém je rozdelený do funkčných blokov:


Evidencia objednávok
a evidencia zmlúv


Slúžia na evidovanie zmlúv a objednávok. Umožňujú tiež tlač zmlúv a objednávok, ich parametrizáciu podľa potrieb, ako aj vytváranie prehľadov nad jednotlivými evidenciami.


Registre, číselníky

Obsahujú údaje, ktoré sú v čase stabilné a používajú sa pri evidenčných činnostiach.

Schvaľovanie zmlúv a objednávok

Zabezpečuje schvaľovanie každého dokumentu poverenými osobami. Schvaľovatelia majú k dispozícii vždy online všetky potrebné finančné informácie.


Administrácia, správa systému

Slúži na správu prístupových práv používateľov a konfiguráciu systému, prípadne administráciu tlačových zostáv.SOFTIP EZO je web aplikácia v prostredí internetového prehliadača dostupná pre každého používateľa s priradenými prístupovými právami. Podporované sú komunikačné protokoly http a https.

Chcete získať viac informácií?


Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako využiť výhody informačného systému pre evidenciu zmlúv a objednávok vo Vašej spoločnosti.Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: