Úvod > Produkty > Mzdový softvér

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

Mzdový softvér SOFTIP

Mzdové nároky zamestnancov nepredstavujú z pohľadu firmy len každomesačné prevody finančných prostriedkov na ich účty. Agenda spojená s pravidelnými aj mimoriadnymi platbami predstavuje zložitý proces, v ktorom sa firma musí riadiť viacerými legislatívnymi normami, byť v styku s mnohými štátnymi aj súkromnými inštitúciami, plniť si oznamovacie povinosti a mať prehľad o nárokoch pracovníkov vyplývajúcich z ich právneho postavenia voči zamestnávateľovi. Kvalitný mzdový softvér je preto ideálnym riešením, ktoré dokáže spoločnosti nielen garantovať správnosť mzdovej agendy, ale šetrí aj jej náklady spojené s administratívou a ľudskými zdrojmi.
Komplexný personálny a mzdový informačný systém

Mzdový softvér SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS od spoločnosti SOFTIP je nástrojom, ktorý zabezpečí plnenie všetkých legislatívnych nárokov pri výpočte miezd. Nevyhnutné informácie – napríklad kmeňové údaje pracovníkov, majú požívatelia k dispozícii v logických, jasne čitateľných celkoch. Jednotlivé položky je možné prezerať do minulosti, no mzdový softvér sa dokáže korektne vysporiadať aj s informáciou, ktorá sa v kmeňových údajoch pripraví do budúcnosti.


Bez zbytočných chýb

K dispozícii je procesné nastavenie výpočtu mzdy tak, aby bol čo najoptimálnejší, ale pritom správny a bez zbytočných chýb. Existuje totiž možnosť prispôsobenie jeho jednotlivých parametrov. Prácu zjednodušujú aj hromadné predplnenia mzdových položiek do výpočtu, prípadne importy priamo zo súborov (formáty txt, xls). Po takejto príprave už len stačí spustiť hromadný výpočet a následne vytvoriť pripravené reporty na kontrolu správnosti vstupných aj vypočítaných údajov.

Pri hromadnom alebo interaktívnom výpočte mzdy softvér skontroluje jeho súlad s platnou legislatívou (napr. dodržanie FPDM, dopočet do MM, nárok na daňový bonus, hranice a limitácie VZ pre sociálne poistenie a zdravotné poistenie, daňové náležitosti, výpočet prednostných a neprednostných zrážok,...).

Uchovávanie dát zabezpečuje mesačná uzávierka, ktorú používateľ môže spustiť aj opakovane. Zmeny v už uzavretých mesiacoch sa vykonávajú pomocou simulovaného výpočtu. Zistené finančné rozdiely sú v tom prípade vysporiadané v najbližšej výplate.


Maximálne komfortne

Ďalším významným krokom po výpočte miezd je tvorba reportov voči jednotlivým inštitúciám a aj reportov vyplývajúcich zo zaužívaných pravidiel v spoločnosti. Pre používateľa sú za týmto účelom bez obmedzenia dostupné všetky informácie či už z kmeňových, alebo z vypočítaných údajov.
 


 

 

Chcete viac informácií?

Zavolajte na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako využiť výhody modulu Mzdy a personalistika vo Vašej firme. 

 
 

 

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: