Výhody modulu Personalistika a mzdy

 

Bezpečnosť údajov
na základe definovaných prístupových práv jednotlivých používateľov


Skupiny používateľov
zadefinovanie používania konkrétnych aplikácií a v nich povolené funkcie, ako aj špecifikácia nastavenia povolenej úrovne využívania aplikácií (zmeny, prezeranie, bez prístupu)


Jednoduchosť ovládania systému
systém umožňuje rýchlu orientáciu v evidovaných údajoch. Vždy je prístupný kompletný zoznam zamestnancov s ich pracovnými vzťahmi a informácia o zaradení v evidenčnom stave aj s celým priebehom dátumovej histórie


Evidencia zmien kmeňových údajov
chronologické zaznamenávanie všetkých dôležitých zmien do kmeňa zamestnancov podľa zásahov používateľov


Parametrizácia systémuv
zaznamenávaná história legislatívnych konštánt, zabezpečená včasná aktualizácia zmeny legislatívy


Automatická kontrola
nezávisle na používateľoch je kontrolovaná integrita údajov


História zmien kmeňových údajovv
bez ohľadu na aktuálny dátum alebo mzdové obdobie možnosť zápisu údajov do minulosti, či budúcnosti


Prehľadný výpočet miezd
využívanie hromadných vstupov mzdových položiek, hromadTlačové zostavyný výpočet miezd, simulácia výpočtu, umožnené opakovane vykonávať mesačné uzávierky, bez obmedzení je možný prehľad starších mzdových výpočtov


Otvorenosť systému
importy z iných podsystémov (DS, Výrobné mzdy, excel...), exporty do iných systémov (bankové inštitúcie, výstup do SAP-u)


Tlačové zostavy
široký výber preddefinovaných tlačových zostáv a formulárov, možnosť tvorby vlastných, export do MS Excel, laserová diskrétna výplatná páska, posielanie výplatných pások mailom


Kalendár úloh pre užívateľa
zadefinované úlohy spojené s legislatívou, prípadne doplnenie vlastných terminovaných úloh


Dostupnosť údajov pre správne rozhodovanie
užívateľsky nastaviteľné upozornenie na expiráciu personálnej položky (doba určitá, doba skúšobná, doklad, preukaz...), pripojenie rôznych typov dokumentov k personálnemu kmeňu


Výstupy pre inštitúcie
tvorba výstupov podľa platných pravidiel (tlačové zostavy, externé súbory) pre všetky inštitúcie (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Trexima, DDS...)





 


 

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: