SOFTIP Human Resources Plus

SOFTIP HR PLUS prináša komplexné riešenie pre moderné riadenie ľudských zdrojov presne podľa Vašich predstáv. Je tou správnou voľbou, ak chcete mať istotu, že pri svojom rozvoji nenarazíte na bariéry, ktoré by sme nedokázali spoločne ošetriť. Za samozrejmosť považujeme podávanie riadnych a správnych výstupov, jednoduché a prehľadné používateľské prostredie, automatické aktualizácie, neustály súlad s platnou legislatívou, spoľahlivé a bezchybné fungovanie, dostupnú a kompetentnú podporu. Čo mnohé iné informačné systémy nedokážu, je schopnosť prispôsobiť sa aj neštandardným požiadavkám Vašej firmy.

Aký je IS SOFTIP HR Plus?

Jednoduchý

Užívateľsky prívetivý, prehľadný a komplexný zároveň. Zamiluje si ho každý odborný používateľ.


Spoľahlivý

25 rokov vývoja garantuje kvalitu a stabilitu. Jeho výstupy sú vždy riadne a legislatívne správne.

Flexibilný

Vypočíta mzdu rovnako dobre pri 2 ako aj pri 20.000 zamestnancoch.


Overený

Využíva viac ako 25 rokov skúsenosti SOFTIPu s vývojom podnikových informačných systémovSOFTIP HR PLUS využíva

1 200 +
slovenských spoločností
 
9 000 +
spokojných personalistov
 
300 000 +
 výplat každý mesiac
 

Komplexný personálny a mzdový informačný systém
 

 Kontroluje

Nastavuje a kontroluje procesy spojené s riadením ľudských zdrojov. Riadi

Podporou riadenia zefektívňuje chod firmy. 

 Vypočíta

Vypočítať Mzdy?
Áno, vybavené. Odošle

Splnenie požiadaviek legislatívy nebolo nikdy jednoduchšie. 

 Prispôsobí sa

Integrácia so všetkými bežnými ERP systémami, aj iných dodávateľov je úplne bezproblémová. Svedčia o tom desiatky úspešných inštalácií nielen s našim ERP SOFTIP PROFIT PLUS, ale aj napríklad so SAP, dochádzkovými systémami, stravovacími systémami a mnohými inými...

Moduly SOFTIP HR PLUS
 
SOFTIP HR PLUS tvoria moduly určené na spracovanie personálnej a mzdovej agendy, z ktorých si môžete vybrať takú kombináciu, ktorú naozaj potrebujete.


Schema modulov SOFTIP HR Plus
ZÁKLADNÝ MODUL

Personalistika a mzdy (PAM)
poskytuje záruku bezpečného spracovania citlivých údajov bez ohľadu na počet zamestnancov. Umožňuje viesť evidenciu viacerých subjektov nad jednou databázou. Garantuje legislatívnu správnosť s dostatočným časovým predstihom. Zahŕňa odborné okruhy: Personalistika, Denná dochádzka a Mzdy. Základné personálne údaje evidované v tomto module sú súčasne podkladom pre ďalšie moduly.
 

Personalistika

Evidencia základných personálnych údajov, ktoré je možné operatívne vypisovať na obrazovku vo forme zoznamov a prehľadov, alebo ich vytlačiť vo forme tlačových zostáv, formulárových dokumentov s prepojením na Microsoft Office alebo Open Office.Denná dochádzka

Kompletná a podrobná evidencia odpracovaného a neodpracovaného času s jeho podrobnou špecifikáciou.

Mzdy

Výpočet príjmov zo zamestnania a iných činností, pre všetky známe spôsoby odmeňovania, v celom rozsahu problematiky a v plnom súlade s legislatívnym prostredím a praxou.
NADSTAVBOVÉ MODULY

vhodne dopĺňajú PAM a zabezpečujú moderné riadenie ľudských zdrojov:


Organizačná štruktúra (ORG)

umožňuje analyzovať prácu a vytvorené pracovné miesta v spoločnosti s cieľom ich optimalizácie ako aj maximálnej efektivity pri výbere pracovníkov podľa vopred zadaných kritérií.


Ďalšie vzdelávanie zamestnancov (DVZ)

podporuje evidenciu všetkých aktivít v oblasti ďalšieho vzdelávania zamestnancov a zamestnanca v procese vzdelávania.


Uchádzači o zamestnanie (UZA)

pokrýva celý proces náboru a výberu uchádzačov o zamestnanie.

Sociálny program (SOP)

slúži na spracovanie agendy sociálneho fondu v súlade s legislatívou, ako aj vyhodnotenie vlastných aktivít v tejto oblasti.
 


Ochranné pracovné prostriedky (OPP)

umožňuje evidenciu a sledovanie vydávania týchto prostriedkov zamestnancom.

DOPLNKOVÉ SYSTÉMY

dopĺňajú SOFTIP HR PLUS o spoľahlivé ucelené riešenie pre danú oblasť:


Dochádzkový systém (DOS)

evidencia dochádzky, sledovanie pohybu zamestnancov v priebehu pracovnej doby a na príprava podkladov pre spracovanie mzdovej agendy

Stravovací systém (STS)

ponúka riešenie objednávky stravy s použitím tých istých ID čipov alebo kariet, ktoré sa používajú pre evidenciu dochádzky a prístupu

Zoznámte sa so SOFTIP HR PLUS

Obrazovky

V samostatnej galérii si pozrite vybrané obrazovky SOFTIP HR PLUS 
Videá

Pripravujeme pre vás krátke videá, ktoré vás prevedú najčastejšíme operáciami personalistov.
(už čoskoro)
Demo

SOFTIP HR PLUS si môžete vyskúšať aj naživo.

Kontaktujte nás a my vám navrhneme najvhodnejší spôsob ako si môžete SOFTIP HR PLUS vyskúšať. 


Čo získate?

 • Moderné riešenie podľa posledných trendov HRM
 • Jednoduchosť, používateľskú prívetivosť a komplexnosť zároveň
 • Kvalitu overenú viac ako 9 000 personalistami z 1 200 slovenských spoločností
 • Spoľahlivosť potvrdenú 25 rokmi skúseností
 • Súlad s legislatívou v každom okamihu
 • Bezpečné uloženie všetkých citlivých údajov
 • Bezproblémovú migráciu kedykoľvek počas roka
 • Individuálny prístup a prispôsobenie požiadavkám
 • Komplexnú podporu a starostlivosť skúsených profesionálov
 • Otvorenosť systémom tretích strán (SAP, Navision...)
 • Integráciu dochádzky a stravovania
 • Manažérske nadstavby
Naši zákazníci


Našimi zákazníkmi sú spoločnosti každého podnikateľského zamerania, od malých obchodných spoločností s niekoľkými zamestnancami až po veľké nadnárodné koncerny s tisíckami zamestnancov. Sme hrdí, že medzi nich patria aj tieto významné spoločnosti:


 


Slovenská pošta

Popredný poskytovateľ moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a vo východnej Európe.

Prečítajte si:
Manažment Slovenskej pošty, a.s. dostal silný nástroj na riadenie zamestnancov
 


Matador Holding

Prvý výrobca pneumatík v bývalom Československu vyrábal autoplášte od roku 1925. V tridsiatych rokoch sa matadorky montovali na všetky slávne československé automobily a natrvalo sa zapísali do rozvoja automobilového priemyslu po boku ŠKODY, TATRY, AERA a ďalších.

Prečítajte si:
MATADOR si vybral riešenie SOFTIP HR PLUS


Index Nosluš

Pracovno-personálna spoločnosť s najväčším pokrytím personálnych služieb na slovenskom a českom trhu. Patrí medzi najstaršie personálno-poradenské spoločnosti na území bývalého Československa.

Prečítajte si:
E-mailovú korešpondenciu nahradil online prístup k dátam

 
„Z nášho pohľadu došlo k jednoznačnému nárastu produktivity práce, zrýchlili sa personálne procesy a otvorili sa nám nové priestory pre strategické riadenie firmy.“ 

Ing. Inge Murgašová,
personálna riaditeľka MATADOR HOLDING, a.s.Referencie


BILLA · COOP Jednota Liptovský Mikuláš · COOP Jednota Trenčín · Danfoss Power Solutions · DÔVERA zdravotná poisťovňa · GENERÁLNA PROKURATÚRA SR · GeWiS Slovakia · IKEA Industry Slovakia OZ Trnava · INDEX NOSLUŠ · International BEZ Group · Knauf Insulation · KPMG Slovensko Advisory · LESY Slovenskej republiky · MATADOR Industries · Metsa Tissue Slovakia · Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky · Nefab Packaging Slovakia · Nemak Slovakia · Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia · NITRAZDROJ · Ochrana a bezpečnosť SE · Panasonic AVC Networks Slovakia · Panasonic Industrial Devices Slovakia · Slovalco · Slovenská agentúra životného prostredia · Slovenská akadémia vied úrad · Slovenská inovačná a energetická agentúra · Slovenská obchodná inšpekcia · Slovenská pošta · Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave · Slovenské národné múzeum · SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK · Start People · Štatistický úrad Slovenskej republiky · TATRAMAT - ohrievače vody · TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Košice · TESLA STROPKOV · Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Chcete viac informácií?

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako využiť výhody SOFTIP Human Resources Plus vo Vašej firme.
 

Jednou z najvýznamnejších konkurenčných predností riešenia SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS je počas viac ako dvoch desaťročí dokázaný fakt, že aj tie najzávažnejšie legislatívne zmeny boli včas zapracované do softvéru a doručené k všetkým jeho používateľom. Čím turbulentnejšie zmeny sa odohrávali v novelizáciách legislatívy, tým viac naši zákazníci oceňovali, že sa môžu spoľahnúť na včas dodané správne verzie a následnú podporu.

 
Ing. Marián Baranovič
Produktový manažér pre SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS


 
 
 
 

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: