Dochádzkový a stravovací systém

Sledujete pohyb ľudí v pracovnom čase? Bez uceleného systému evidencie dochádzky a ďalších nástrojov ide o úlohu veľmi náročnú. Ešte lepšie využitie pracovnej doby je pritom na dosah ruky.


Dochádzkový systém umožňuje


evidenciu dochádzky,

sledovanie pohybu zamestnancov v priebehu pracovnej doby,


prípravu podkladov pre spracovanie mzdovej agendy.

Používaním dochádzkového systému dosiahnete obmedzenie chybovosti pri spracovaní dát o dochádzke, lepšie využívanie pracovnej doby kvalitatívnym zvýšením osobného prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšenie pracovnej morálky), vylúčenie neoprávnených nadčasových hodín. Prístupovými modulmi môžete zamedziť vstupu osôb do jednotlivých objektov podniku, na parkovisko, môžete povoliť vstup oprávnenýchSúčasti dochádzkového systému
  • dochádzkové a prístupové terminály, zámky, brány, závory, vráta, turnikety
  • identifikačné médiá – bezkontaktná karta alebo prívesok, kľúčenka s čipom Dallas, odtlačok prstu
  • softvér na spracovanie dochádzky a nastavenie prístupov


Dochádzkový systém je plne integrovaný s personálnym a mzdovým informačným systémom SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS, z ktorého je schopný prijímať informácie o zamestnancoch a odosielať im údaje o spracovanej dochádzke. Možná je tiež komunikácia s výrobnými systémami.

 

Stravovací systém


Automatické objednávanie stravy sa stáva rovnako potrebným ako evidencia dochádzky. Systém ponúka riešenie objednávky stravy s použitím tých istých ID čipov alebo kariet, ktoré sa používajú pre evidenciu dochádzky a prístupu. Stravník tak používa stále jeden kľúč pre niekoľko činností. Spôsob spracovania dát na počítači poskytuje rýchle a prehľadné výstupy pre prevádzku kuchyne a vyúčtovanie stravného.

Systém pracuje ako kreditný alebo zrážkový, čím sa minimalizuje pohyb peňazí v hotovosti a úplne odpadá práca s klasickými stravenkami, minimalizuje sa tak možnosť podvodov zo strany stravníkov aj personálu. Zavedenie takéhoto systému do praxe maximálne zefektívni a urýchli prevádzku celej jedálne a kuchyne.
Chcete získať viac informácií?

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako využiť výhody Dochádzkového a stravovacieho systému vo Vašej firme.


 

 

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: