Nadstavbové aplikácie

Informačný systém SOFTIP PROFIT Plus svojou modularitou a otvorenosťou natívne podporuje doplnkové systémy, ktoré rozširujú jeho funkčnosť o nové možnosťi bez viazanosti na vybrané technológie. Príkladom sú portálové, mobilné či nadstavbové riešenia. Okrem uvedených aplikácií vieme na základe vašich potreb vytvoriť aj úplne nové aplikácie na mieru.

Popis nadstavbových modulov a mobilných aplikácií


eCRM

Modul určený na riadenie vzťahov so zákazníkmi s cieľom získavať a udržať si nových zákazníkov.
Kľúčovým prínosom aplikácie eCRM je:

  •  zvýšenie úspešnosti v obchodných príležitostiach
  •  zvýšenie spokojnosti zákazníkov a ich udržanie
  •  zefektívnenie obchodných procesov
  •  distribúcia jednotných informácií medzi obchodnými  manažérmi spoločnosti
  •  zostavovanie prehľadov a vyhodnocovanie efektivity obchodných príležitostí.

SOFTIP FORMS

Riešenie SOFTIP FORMS slúži na mobilný zber a okamžité vyhodnocovanie údajov z terénu.

Jeho základom je windows aplikácia, ktorá je súčasťou IS SOFTIP PROFIT PLUS. Zber údajov v teréne zase zabezpečuje webová aplikácia, ktorú je možné použiť v mobilných zariadeniach, ale aj na desktope.
 

Viac o SOFTIP FORMS sa dozviete v samostatnej sekcii:
 
eNKP

Modul určený na vzdialené zadávanie požiadaviek na dodanie od svojho centrálneho zásobovania, s cieľom ich spracovania v produkčnom systéme do centrálneho nákupného procesu..
 

eOBO

Modul určený pre vzdialené objednávanie zmluvných odberateľov spôsobom tvorby objednávok buď podľa ponúk, alebo priamo výberom produktov z evidencie produktov dodávateľa. Plnou integráciou umožňuje vystavenie a spracovanie odberateľských objednávok zákazníkov v reálnom čase.
SOFTIP PROFIT Mobile
 

Veľmi dostupný mobilný klient, s konektivitou na produkčné dáta, ktorý umožňuje mať potrebné informácie stále so sebou.
Je neoceniteľnou pomôckou manažmentu, obchodných zástupcov v teréne. Umožňuje prehľad saldokonta zákazníka, stavu objednávok a ich plnenia, prehľad produktov a ich predajných cien a pod.
 

Viac o SOFTIP PROFIT Mobile sa dozviete v samostatnej sekcii:


 

Manažérske informačné systémy

Presne na mieru vytvorený manažérsky informačný systém nad dátami SOFTIP PROFIT Plus, MPP - Manažérske pohľady nad PROFIT-om, poskytujú vynikajúce služby za minimálne investície.
Manažérske informačné systémy považujeme za veľmi dôležitú potrebu života firiem, preto jej venujeme veľkú pozornosť a vyčlenili sme na ňu samostaný odborný tím.
 

Viac o SOFTIP Manažérskych informačných systémoch sa dozviete v samostatnej sekcii:


 
 
 Zistite ako Vás SOFTIP PROFlT PLUS dostane na vyšší level!

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako využiť výhody tohto riešenia vo Vašej spoločnosti.

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: