Moduly obchodnej logistiky

Aplikácie v tejto oblasti produktu poskytujú nástroje pre riadenie, spracovanie a vyhodnotenie procesov predaja a nákupu, s cieľom efektívne riadiť tok zásob spojených s uvedenými procesmi.

Stručný popis funkčnosti jednotlivých modulov


Nákup

Modul Nákup poskytuje nástroje na efektívnu prácu v oblasti zásobovania, a to tak sortimentu určeného pre obchodné účely, ako aj sortimentu materiálového, pre vlastnú spotrebu. K tomu poskytuje postupy smerujúce k optimalizácii, resp. minimalizácii zásob tak, aby bol zákazník vždy uspokojený. Súčasťou modulu je vytvorenie elektronickej objednávky vo formáte XML a možnosť elektronickej výmeny dokumentov (EDI) s inými ekonomickými systémami.


Fakturácia

Fakturácia umožňuje tvorbu odberateľských faktúr viacerými spôsobmi, bez väzby na prvotné doklady, z dodacích listov, objednávok, periodických predpisov alebo predfaktúr. Modul umožňuje tvorbu dokladov v cudzej i v domácej mene s autorizovaným prepočtom podľa kurzového lístka. Proces predaja je podporený komplexným riešením cenotvorby, systémom zliav a prirážok a sledovaním finančných údajov podľa odberateľov.

 

Sklad

Modul Sklad umožňuje automatizované spracovanie kompletnej agendy skladového hospodárstva v súlade s legislatívnym prostredím a praxou v Slovenskej republike. Z hľadiska skladového hospodárenia aplikácia umožňuje štrukturalizáciu skladov podľa typov, napr. materiálový, obchodný, reklamačný, inventúrny, konsignačný a pod., ako aj štrukturalizáciu skladových položiek do skupín a podskupín. Poskytuje rôzne možnosti evidencie pohybov a sledovania aktuálneho stavu zásob. Modul má dokonale prepracovaný inventúrny proces.

Doprava

Doprava umožňuje sledovať prevádzku a vyhodnocovanie jázd a výkonov osobných a nákladných vozidiel, prívesov a mechanizmov. Na základe denného záznamu o výkone vozidla a doplňujúcich dokladov o čerpaní pohonných hmôt, sleduje spotrebu a poskytuje podklady pre porovnanie skutočnej a normovanej spotreby a podklady pre vyčíslenie daňovo uznanej spotreby. Poskytuje nástroje pre import údajov pre tvorbu denných záznamov z GPS zariadení.

 Mobilný skladník

Mobilný skladník je určený pre automatizáciu skladových operácií a vytváranie skladových dokladov pomocou prenosného terminálu so snímačom čiarových kódov (PDA). V prepojení na IS SOFTIP PROFIT PLUS umožňuje zefektívniť proces príjmu a výdaja zásob do/zo skladu.EDI riešenie

riešenie integrované do SOFTIP PROFIT PLUS. Prostredníctvom EDI klienta umožňuje spracovanie a tvorbu obchodných správ, potvrdzovacích správ a kontrolných správ. Riešenie poskytuje zároveň archív správ, prehľad EDI komunikácie a zobrazovanie správ priamo v produkte.

 


Odberateľské objednávky

Modul Odberateľské objednávky poskytuje nástroje na interaktívne a automatické spracovanie objednávok individuálnym a hromadným spôsobom, sú súčasnou rezerváciou zásob na konkrétnu zákazku. Modul umožňuje import došlých objednávok v štruktúre TXT, XLS, XML, EDI a pod.


Dodacie listy

Dodacie listy, ako prvotný doklad realizačnej fázy obchodného prípadu, tvoria podklady pre fakturáciu a podklady pre výdaj zo skladu.

 
CRM

Zabezpečuje riadenie zákazníckych vzťahov. Poskytuje všetky potrebné nástroje a funkcie potrebné na vytvorenie a udržanie dobrého prehľadu o zákazníkoch, od prvého kontaktu, cez predaj až po následnú starostlivosť o klienta. Dôraz je kladený na aktívny proces predaja a ponúka komplexný prehľad o zákazníkoch (online a offline) a nástroje pre obchodníkov/predajcov, ktorí môžu v reálnom čase pracovať so záujemcami (leads), zisťovať príležitosti k následnému predaju a uzatvárať tak rýchlejšie viac obchodov. Súčasťou modulu je napríklad:▪ správa záujemcov a príležitostí (leads + opportunities),
▪ správa aktivít obchodníkov, kontaktov a obchodných vzťahov,
▪ prognózy (dopredu) a analýzy predaja (spätne),
▪ rýchly prístup k produktom, cenám a ponukám.
Funkcionalita modulu je modifikovateľná podľa používateľských požiadaviek.
Riadenie výroby

Komplexné riešenie SOFTIP VÝROBA pre riadenie výroby a správu zákaziek na báze SOFTIP PROFIT PLUS svojím rozsahom pokrýva všetky logické kroky procesu výroby v celej jeho šírke od prvého kontaktu so zákazníkom až po záverečnú fakturáciu.
Na základe kvalitnej technickej prípravy výroby Vám umožní lepšie naplánovať nové zákazky, preverí dostupnosť materiálov, výrobných zariadení i personálnych kapacít.
Postráži plnenie termínov aj všetky náklady – tie kalkulované, ale aj nepredvídané..
 

 

Viac o IS SOFTIP VÝROBA v samostatnej sekcii:

 

Zistite ako Vás SOFTIP PROFlT PLUS dostane na vyšší level!

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako využiť výhody tohto riešenia vo Vašej spoločnosti. 

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: