Úvod > Produkty > ERP riešenia > SOFTIP PROFIT PLUS

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

SOFTIP PROFIT PLUS

SOFTIP PROFIT PLUS je najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém kategórie ERP vyvinutý odborníkmi, ktorí dokonale poznajú zvyklosti domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacu slovenskú legislatívu.


Spoľahlivý podnikový informačný systém

SOFTIP PROFIT PLUS je komplexný informačný systém kategórie ERP vyvinutý pre riadenie podnikateľských subjektov rôzneho typu a rozpočtových, príspevkových, alebo neziskových organizácií štátnej správy.

V reálnom čase poskytuje dôležité informácie o stave a vývoji organizácie potrebné pre kľúčové rozhodnutia. Odhaľuje nové príležitosti či rezervy, umožňuje pružne reagovať a využívať ich. Pomáha zvyšovať konkurencieschopnosť a posilňovať pozíciu na trhu.
SOFTIP PROFIT PLUS využíva

700 +
slovenských spoločností

 
9 000 +
spokojných používateľov

 
Dokonalý nástroj na efektívnu prevádzku

Ekonomické a finančné procesy

Pre riadenie týchto životne dôležitých podnikových procesov, poskytuje kvalitné nástroje pre vedenie účtovnej a daňovej evidencie, ktorú sú vždy v súlade s platnou legislatívou a výkazníctvom.


Procesy obchodnej logistiky

V tejto oblasti poskytuje kvalitné riešenia pre komplexné riadenie predajných, nákupných a výrobných procesov.


Ľudské zdroje

Ich riadenie pokrýva prostredníctvom komplexného personálneho riešenia SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS určeného na spracovanie oblastí personálnej a mzdovej agendy.

 100% pokrytie vašich potrieb


Pri svojom rozvoji nenarazíte na bariéry, ktoré by sme nedokázali spoločne ošetriť. Za samozrejmosť považujeme podávanie riadnych a správnych výstupov, komfort, jednoduché a prehľadné užívateľské prostredie, automatické aktualizácie, neustály súlad s platnou legislatívou, spoľahlivé a bezchybné fungovanie, dostupnú a kompetentnú podporu.  Poskytuje

Celkový obraz firmy, ekonomické výsledky a informácie z produkčných procesov, v reálnom čase.
  Vykazuje

Výkazy podľa legislatívy s výstupom pre finančnú správu, nič jednoduchšie.

  Vypočíta

Vypočítať dane, daňové priznanie, stav pohľadávok?
Áno, vybavené.

   Komunikuje

Elektronická výmena obchodných a finančných dokumentov B2B, vrátane elektronického podpisu

   Riadi

Na základe informácií z primárnych a ekonomických procesov umožňuje prijať rozhodnutia pre efektívne riadenie firmy.

Moduly SOFTIP PROFIT PLUS


SOFTIP PROFIT PLUS tvoria aplikácie a moduly, ktoré poskytujú plne integrované riešenie pre riadenie ekonomicko–finančných procesov, pre riadenie procesov obchodnej a materiálovej logistiky a komplexné riešenie pre personálne a mzdové riadenie. Aplikácie sú integrované nad jednou databázou a zákazník si z nich môže vybrať takú zostavu, ktorá najviac vyhovuje jeho potrebám.Ekonomické a finančné procesy

Aplikácie v tejto oblasti produktu poskytujú plne integrované nástroje pre riadenie ekonomicko-finančných procesov v reálnom čase a kvalitný nástroj pre tvorbu výkazov podľa vlastných potrieb a požiadaviek.

Účtovníctvo
Multibanking
DPH


 

Dlhodobý majetok
Saldokonto
Drobný majetok


 

Pokladňa
Inventúry 
Detailné informácie o uvedených moduloch a fukciách sú uvedené na samostatnej stránke
Procesy obchodnej logistiky

Aplikácie v tejto oblasti produktu poskytujú nástroje pre riadenie, spracovanie a vyhodnotenie procesov predaja a nákupu, s cieľom efektívne riadiť tok zásob spojených s uvedenými procesmi.

Nákup
Sklad
Mobilný skladník
Odberateľské objednávky


 

Fakturácia
Dodacie listy
EDI riešenie
CRM


 

Doprava
Riadenie výroby 
Detailné informácie o uvedených moduloch a fukciách sú uvedené samostatnej stránke
Riadenie ľudských zdrojov

Komplexné riešenie všetkých okruhov riadenia ľudských zdrojov od definovania organizačnej schémy cez personálnu evidenciu, automatizované spracovanie miezd a platov, sociálnu starostlivosť o zamestnancov až po ďalšie vzdelávanie zamestnancov umožňuje súbor modulov pod jednotným názvom SOFTIP Human Resources Plus.

Personalistika
Mzdy
Denná dochádzka

Organizačná štruktúra
Sociálny program
Ďalšie vzdelávanie zamest.
Ochranné pracovné pomôcky
Uchádzači o zamestnanie


 

Dochádzkový systém
Stravovací systém

Komplexnému riešeniu SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS sa venujeme detailne v samostatnej sekcii
Nadstavbové a mobilné aplikácie

Aplikácie v tejto oblasti produktu predstavujú webové a mobilné moduly, ktoré sú nadstavbou nad Informačným systémom SOFTIP PROFIT PLUS a sú plne integrované s ním. Používateľom poskytujú ďalšie možnosti a komfort pre plnohodnotné využitie informačného systému.

eCRM - riadenie vzťahov so zákazníkmi
eOBO - vzdialené objednávanie

eNKP - zber požiadaviek pri centrálnom nákupe
Manažérske informačné systémy

SOFTIP PROFIT MOBILE
SOFTIP FORMS

Detailné informácie o uvedených moduloch a fukciách sú uvedené na samostatnej stránke
 
Zoznámte sa

OBRAZOVKY
V samostatnej galérii si pozrite vybrané obrazovky SOFTIP PROFIT Plus. Pripravujeme

 

VIDEÁ
Pripravujeme pre vás krátke videá, ktoré vás prevedú najčastejšíme operáciami. Už čoskoro
 

DEMO
SOFTIP PROFIT PLUS si môžete vyskúšať aj naživo.

Kontaktujte nás a my vám navrhneme najvhodnejší spôsob ako si môžete SOFTIP PROFIT PLUS vyskúšať.


Aký je SOFTIP PROFIT PLUS?

 • bezpečný - zaisťuje ochranu informácií pred stratou, poškodením, či neoprávneným únikom
 • výkonný a spoľahlivý - rýchlo dokáže spracovať veľký objem údajov
 • parametrizovateľný - prispôsobiteľný špecifickým požiadavkám
 • integrovateľný  - umožňuje výmenu údajov s cudzími informačnými systémami),
 • prepojený na kancelárske systémy Microsoft Office, Internet a Intranet,
 • poskytuje komplexnú a konzistentnú údajovú základňu pre manažérsky informačný systém,
 • poskytuje tzv. multicompany riešenie, kde jednotlivé spoločnosti sú samostatné právne subjekty,
 • poskytuje otvorený systém tvorby a generovania tlačových zostáv a ich exportu do rôznych formátov (rtf, pdf, html
 • umožňuje elektronický platobný styk s peňažnými ústavmi - Home banking a Internet banking,
 • umožňuje konsolidáciu výsledkov pri holdingových spoločnostiach,
 • podporuje viaceré cudzie meny
Referencie

Našimi zákazníkmi sú spoločnosti každého podnikateľského zamerania, od malých obchodných spoločností s niekoľkými zamestnancami až po veľké nadnárodné koncerny s tisíckami zamestnancov.

 


Slovwood Ružomberok, najväčšia obchodná spoločnosť na slovenskom trhu v oblasti dreva a biomasy.

Prečítajte si:
Softvér sa musí prispôsobiť procesom zákazníka. Nie naopak.

 

BK group je holding združujúci dcérske spoločnosti v oblasti realizácie elektroinštalácií, facility manažmentu a developmentu.

Prečítajte si:
SOFTIP ponúka riešenia aj pre holdingové spoločnosti.

 

Spoločnosť europlac,s.r.o. vyrába viac ako 33 druhov dyhovaných výrobkov. Výrobná časť spoločnosti sa nachádza v Topoľčanoch.

Prečítajte si:
EUROPLAC s moderným systémom odbúral chybovosť a duplicitu dát

 „Implementácia SOTIP PROFIT PLUS riešenia, ktoré integruje všetky transakčné dáta, nám umožnila významne zvýšiť prehľadnosť a automatizáciu jednotlivých činností celého obchodného procesu.“ 

Jaroslav Jaroš, IT manažér Mondi SCP

 


Malý výber z našich zákazníkov:

ARPROG Poprad • Baliarne obchodu Poprad • C.M.R. Slovakia • Cestné stavby Liptovský Mikuláš • COOP Jednota Komárno • COOP Jednota Senica • COOP Jednota Trenčín • Delphi Slovensko • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica • DÔVERA zdravotná poisťovňa • GasTrading • GENERÁLNA PROKURATÚRA SR • hameln rds • Illichmann Castalloy • INCAR • International BEZ Group • KONŠTRUKTA - Industry • LESY Slovenskej republiky • Medirex Servis • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky • Nemocnica s poliklinikou Partizánske • OBAL-SERVIS Košice • Odvoz a likvidácia odpadu • PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie • Pivovar STEIGER • Považská cementáreň • SAD Prešov • SAD Prievidza • Severoslovenské vodárne a kanalizácie • Slovenská agentúra pre cestovný ruch • Slovenská akadémia vied • Slovenská autobusová doprava Trenčín • Slovenská autobusová doprava Žilina • Slovenská obchodná inšpekcia • Slovenské národné múzeum • SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK • SLOVINTEGRA ENERGY • SLOVNAFT TRANS • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky • ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU • TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Košice • TESLA STROPKOV • Trenčianska vodohospodárska spoločnosť • Trenkwalder • Univerzitná nemocnica Martin • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok • Západoslovenská vodárenská spoločnosť


 

Spoľahlivý informačný systém pre komfortnú prácu


Podnikový informačný systém SOFTIP PROFIT PLUS je vlajkovou loďou spoločnosti SOFTIP, ktorá jeho rozvoju venuje neustálu pozornosť. Spoľahlivosť a kvalitu informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS okrem času overili naši zákazníci - viac ako 700 slovenských spoločností od malých obchodných firiem s niekoľkými zamestnancami až po veľké nadnárodné koncerny s tisíckami zamestnancov.

Ing. Dušan Homola
Produktový manažér SOFTIP PROFIT PLUS
Zistite ako Vás SOFTIP PROFlT PLUS dostane na vyšší level!

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako využiť výhody tohto riešenia vo Vašej spoločnosti.


 


Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: