Úvod > Produkty > ERP riešenia > SOFTIP PACKET

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

SOFTIP PACKET

SOFTIP PACKET je informačný systém pre komplexné riadenie organizácií, určený predovšetkým pre malé a stredné spoločnosti. Členením na jednotlivé aplikácie je zabezpečená jeho variabilnosť, vďaka ktorej si môžete vybrať konkrétnu zostavu, najviac vyhovujúcu Vašim potrebám.


Aplikácie SOFTIP PACKET

 • UCT - účtovníctvo
 • FIN - financovanie
 • BAN - multibanking
 • POK - pokladňa
 • DIM - drobný investičný majetok
 • IMA - investičný majetok
 • DOP - doprava
 • ROD - riadenie odbytu
 • RMTZ - riadenie materiálno-technického zásobovania

 

SOFTIP PACKET v sebe zahŕňa
 • vzájomné prepojenie a spoluprácu modulov (jednotné číselníky).
 • integrovaný e-mailový klient v každom module.
 • export a tlač údajov aktívnej obrazovky podľa podmienok výberu.
 • výber grafických a textových zostáv.
 • archivovanie tlačových výstupov vo formáte *.pdf , posielanie zostáv formou prílohy e-mailu.
 • nastavenie používateľských pohľadov na evidencie.
 • podpora na internetovom portáli CPZ.
 • modifikáciu výsledkov účtovnej jednotky na metodiky.
 • aktualizácia modulov on-line z Internetu.
 • spracovanie údajov viacerých mandantov v rámci jednej inštalácie.
 • automatizovanie spracovania účtovných dokladov.SOFTIP PACKET je plne integrovaný do operačného systému Microsoft Windows.
Využíva všetky jeho výhody a rešpektuje bezpečnostné parametre. 

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: