SOFTIP ApprovalOne

SOFTIP ApprovalOne je nová webová aplikácia určená pre riadenie schvaľovacieho procesu dokumentov. Ako nadstavba nad informačným systémom SAP Business One prináša sprehľadnenie pohybu dokumentov a ich schvaľovania a následnú archiváciu v elektronickej podobe. Výsledkom je nielen odbúranie chybovosti a minimalizácia časových strát, ale aj jednoduchý prístup k informáciám bez ohľadu na miesto a čas.


Namiesto papierovačiek schvaľovanie hoci aj z mobilu

Nasadením aplikácie SOFTIP ApprovalOne nahradíte obeh papierových dokumentov elektronickým, čím skrátite proces schvaľovania dokumentov a zároveň ho aj zviditeľníte. Úplne presne dokážete identifikovať kto, čo, kedy schválil a u koho čaká doklad na schválenie. A to všetko kedykoľvek a kdekoľvek, napríklad aj prostredníctvom vášho mobilného telefónu.

Manažment môže pritom jednoducho nastaviť zamestnancom prístupové práva a garantovať tak, že ku konkrétnemu dokumentu alebo projektu sa dostanú len oprávnení používatelia. Výhodou je ich doménové overenie – nie sú tak potrebné žiadne ďalšie heslá.
SOFTIP ApprovalOne prináša
 • skrátenie času potrebného na schválenie dokladov,
 • odstránenie duplicitnej evidencie údajov (aplikácia automaticky preberá doklady zo SAP Business One a opačne - automaticky zapisuje doklady do SAP Business One),
 • mailovú notifikáciu upozorňujúcu používateľa na nové aktivity, ktoré sú od neho požadované,
 • skrátené manažérske schvaľovanie bez nutnosti otvárať doklad,
 • alokovanie nákladov firmy na nákladové kľúče a projekty už v priebehu schvaľovania dokladu bez nutnosti navýšenia počtu používateľských licencií ERP systému a nákladov na ne,
 • variabilné smerovanie dokumentov na schvaľovateľov a automatický prenos schválenia na zástupcov v prípade neprítomnosti,
 • začlenenie osôb, ktoré nie sú používateľmi ERP systému do jednotného procesu schvaľovania dokladu,
 • archiváciu celého procesu schvaľovania a histórie komunikácie vrátane príloh dokumentov v elektronickej forme.
Čo získate?

 • Multijazyčnú aplikáciu dostupnú v slovenskej a anglickej verzii s možnosťou doplnenia akéhokoľvek jazyka.
 • Obojstrannú integráciu so SAP Business One - teda automatické preberanie a zápis dokladov medzi SAP a SOFTIP ApprovalOne.
 • Riadenie schvaľovacích procesov v niekoľkých organizačných jednotkách pomocou jednej aplikácie.
 • Okamžitú dostupnosť 24/7 prostredníctvom internetového prehliadača.
 


Biznis je o vzťahoch. Preto sa snažíme byť našim zákazníkom dôveryhodným a spoľahlivým partnerom ponúkajúcim inovatívne riešenia. Nové myšlienky a nápady prinášame do reality vďaka odborným skúsenostiam a technologickým zručnostiam. Úzka partnerská spolupráca stojí aj za vznikom najnovšieho prírastku do nášho portfólia. SOFTIP ApprovalOne je výkonná aplikácia pre riadenie schvaľovacích procesov s intuitívnym používateľským ovládaním, ktorá rozširuje využitie platformy SAP Business One o nový rozmer.

Ing. Peter Hulín, architekt aplikácie SOFTIP ApprovalOne

phulin@softip.sk

Máte záujem o viac informácií alebo demo?
 

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a ochotne Vám poradíme ako využiť výhody SOFTIP ApprovalONE vo Vašej firme, prípadne poskytneme demoverziu na vyskúšanie.
 Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: