Úvod > Produkty > Ekonomický softvér

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

Ekonomický softvér SOFTIP

Manažéri najradšej vidia svoje firmy v pluse. Na dosiahnutie tohto stavu sa dá využiť množstvo nástrojov a patria medzi ne aj vyspelé ERP riešenia SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP PACKET. Vďaka nim majú ekonomiku svojich spoločností pod dokonalou kontrolou. Predstavujú totiž univerzálny účtovný systém pre podnikateľské subjekty, ale aj pre verejnú správu, rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie. Ekonomický softvér sa používa na manažment obchodných, výrobných a finančných procesov vrátane personálneho a mzdového riadenia.


SOFTIP Profit Plus už mnoho rokov patrí medzi najobľúbenejšie komplexné ERP systémy na Slovensku. V oblasti ekonomiky a financií ho tvoria moduly: Účtovníctvo, DPH, Saldokonto, Dodávatelia, Financovanie, Pokladňa, ERP pokladnica, Cestovné príkazy, Obstaranie majetku, Dlhodobý majetok, Drobný majetok, Inventúry. Prívlastok Plus je znamením, že dostal aj ďalšie nástroje a moduly, ktoré ešte viac skvalitnili a rozšírili jeho funkcie, ako napr. aplikácie EDI – integrované riešenie pre EDI komunikáciu a MPP – manažérske prehľady nad SOFTIP Profit Plus. Používatelia majú k dispozícii aj intuitívne ovládanie vďaka rýchlemu menu a viacero možností pre export dát či mailovú notifikáciu.

SOFTIP Packet je určený predovšetkým pre malé a stredné firmy a účtovné jednotky. Tvorí ho bohatá ponuka modulov nevyhnutných pre komplexné riadenia ekonomickej egendy. Patria medzi ne napríklad Účtovníctvo, Bankovníctvo, Drobný majetok, Doprava, Riadenie odbytu a ďalšie, pričom používateľ si môže sám vybrať konkrétnu zostavu modulov, ktorá najviac vyhovuje jeho potrebám.

Vývoj a predaj ekonomického softvéru v spoločnosti SOFTIP zahŕňa logistické, výrobné a ekonomické moduly. Zmeny v legislatíve pre finančnú a ekonomickú oblasť sú aplikované vo všetkých moduloch jednotným a integrovaným spôsobom. SOFTIP poskytuje pre dané produkty podporu na internetovom portáli Centrum podpory zákazníkov, linke Call Centra, či prostredníctvom vzdialeného prístupu, ako aj on-line aktualizáciu aplikácií.

Výhody SOFTIP Profit Plus a SOFTIP Packet

  • sú určené pre lokálne, sieťové a mandátne spracovanie
  • umožňujú vedenie účtovnej evidencie v celom rozsahu v rámci kalendárneho alebo hospodárskeho roka (hlavnej knihy, knihy došlých faktúry, knihy vyšlých faktúr, inventarizácie zostatkov...) a daňovej evidencie
  • poskytujú knižnice pre prácu s XML dokumentmi
  • moduly Pokladňa a Riadenie odbytu sú prepojené so všetkými modelmi certifikovaných fiškálnych tlačiarní spoločnosti SOFTIP v zmysle zákona č. 289/2009 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • sú plne integrované s produktom SOFTIP Human Resources Plus
  • sú plne integrované do operačného systému Microsoft Windows, využívajú všetky jeho výhody a rešpektujú bezpečnostné parametre

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: