Úvod > O spoločnosti > Certifikáty kvality

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

Certifikáty kvality

Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 má SOFTIP zavedený už od roku 2004.
V roku 2013 ho v rámci projektu implementácie Integrovaného manažérskeho systému (IMS) doplnil
o ďalšie štyri manažérske systémy podľa medzinárodných štandardov.

Integrovaný manažérsky systém v SOFTIPe zahŕňa:

  • Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001,
  • Návod na manažérstvo kvality v projektoch podľa normy EN ISO 10006,
  • Systém informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001,
  • Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001,
  • Systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001.

Integrovaný manažérsky systém (IMS) certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia. Certifikát platí pre vývoj, produkciu, implementáciu a podporu softvéru, poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských služieb v oblasti IT, školenie a vzdelávanie, obchodné a marketingové činnosti v oblasti IT, nákup, predaj a podporu hardvéru, outsourcing služieb, softvéru a hardvéru. 
 

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: