Certifikáty zamestnancov

Náš tím tvorí 180 odborníkov s certifikátmi pre najnovšie technológie a projektové riadenie.


Certifikáty Microsoft

Zamestnanci SOFTIP sú držiteľmi viacerých certifikátov spoločnosti Microsoft od základnej úrovne Microsoft Certified Professional, cez Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), či Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) až po Microsoft Certified Trainer (MCT). Táto najvyššia úroveň certifikácie je potvrdením prezentačných schopností a oprávňuje k vedeniu profesionálnych školení produktov firmy Microsoft a technického vzdelávania zákazníkov. Podmienkou jej získania je trvalé zvyšovanie kvalifikácie, a to tak odbornej, ako aj pedagogickej.Certifikáty SAP

SOFTIP disponuje najpočetnejšou skupinou odborníkov certifikovaných na riešenia SAP Business One na Slovensku. Certifikácia predstavuje objektívne potvrdenie vedomostí našich expertov, ktoré získali nielen kontinuálnym vzdelávaním, ale aj vďaka skúsenostiam nazbieraným z implementácií SAP Business One vo viac ako 80 slovenských a nadnárodných spoločnostiach z rôznych segmentov. Pre zákazníkov je certifikát garanciou kvality a vysokej odbornosti pracovníkov SOFTIPu v oblasti najnovších technológií a verzií SAP.Certifikáty pre projektové riadenie

V SOFTIPe venujeme mimoriadnu pozornosť aj metodike projektového riadenia, ktorá je preverovaná internými aj externými auditmi. Za projektové riadenie sú vždy zodpovední skúsení projektoví manažéri, ktorí sú pravidelne školení renomovanými  zahraničnými školiteľmi. Naši zamestnanci sú držiteľmi certifikátov projektového riadenia IPMA® (International Project Management Association) a PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environment), ktoré sú považované za najrozšírenejšie štandardy na overenie odbornej spôsobilosti projektových manažérov v Európe.


Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: