Tabuľky nahradil informačný systém

Bratislava 26.9.2016 – Namiesto excelovských tabuliek MES systém na mieru. Mnohé firmy nahrádzajú tradičné evidencie modernými nástrojmi, ktoré minimalizujú chybovosť, šetria čas aj peniaze. MONDI SCP sa pre tento krok rozhodla v oblasti plánovania a riadenia procesov pre výrobu a expedíciu buničiny.
Nový systém MES for Pulp Dryer (Manufacturing Execution System pre vysušovací stroj na buničinu) vyvinula spoločnosť SOFTIP na báze jej komplexného produktu SOFTIP PROFIT PLUS. Jedným z hlavných prínosov jeho nasadenia v MONDI SCP bola automatizácia zberu dát z výrobného procesu s minimálnymi zásahmi ľudského faktora.

Manažment aj oprávnení pracovníci teraz dokážu efektívne plánovať výkon vysušovacieho stroja na základe požiadaviek odbytu a kapacít skladov, sledovať kvalitu výstupov vysušovacieho stroja, automaticky ich expedovať na sklad, evidovať požiadavky na internú spotrebu aj externé objednávky s automatickým importom zo systému SAP a pružne riadiť expedíciu buničiny  zo skladu s využitím mobilných zariadení a identifikácie čiarovými kódmi. Samozrejmosťou je reporting z jednotlivých procesov.

S prepojením na procesný riadiaci systém vysušovacieho stroja a na informačný systém SAP je zabezpečená nepretržitá funkčnosť riešenia 24 hodín denne. „Ide o jedinečné riešenie schopné prispôsobiť sa meniacim nárokom používateľov. Na všetkých úrovniach procesu ponúka v reálnom čase potrebné informácie pre operatívne rozhodovanie a riadenie výroby a expedície,“ vysvetľuje Dušan Homola, produktový manažér SOFTIP PROFIT PLUS. Odbúraním ručného zadávania vstupov z/do IS SAP sa tiež minimalizovali riziká vzniku chýb.

„Som rada, že v širokom portfóliu firiem zaoberajúcich sa riadením procesu zberu dát a expedície vysušenej buničiny uspela slovenská firma. Oceňujem najmä zjednodušenie procesu, vynikajúcu komunikáciu a hlavne, že systém je „user friendly“,“ dopĺňa Silvia Kloptová, vedúca výroby vysušovacieho stroja zo spoločnosti MONDI SCP.

„Pri špecifikácií požiadaviek na MES systém sme vychádzali z existujúcich riešení na strediskách zaoberajúcich sa výrobou papiera. Flexibilita produktu SOFTIP PROFIT PLUS umožnila jeho jednoduché prispôsobenie požiadavkám a štandardom MONDI SCP, prepojenie na riadiaci systém baliacej linky vysušovacieho stroja a na systém SAP. Hlavný prínos MES systému vidím v automatizácii evidencie výroby, ako aj v zjednodušení expedície použitím aplikácie v tabletoch a evidencii expedovaných unitov čítaním čiarových kódov,“ dodáva ešte Jozef Ballo, projektový manažér z MONDI SCP.

 

Aktuality

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: