SOFTIP obhájil Integrovaný manažérsky systém

Bratislava 31.5.2016 - V máji 2016 preverila renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia recertifikačným auditom Integrovaný manažérsky systém (IMS) zavedený v spoločnosti SOFTIP už od roku 2013. Spoločnosť SOFTIP certifikáty IMS úspešne obhájila.
Integrovaný manažérsky systém (IMS) v spoločnosti vychádza z prieniku implementácie medzinárodných noriem týkajúcich sa:

  • manažérstva kvality EN ISO 9001,
  • manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001,
  • manažérstva kvality v projektoch EN ISO 10006,
  • environmentálneho manažérstva EN ISO 14001,
  • manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001.


Úspešným absolvovaním recertifikačného auditu SOFTIP potvrdil svoje zodpovedné správanie sa k ochrane životného prostredia, zdraviu zamestnancov, kontrolovaný prístup k informáciám a ich ochranu, a takisto skutočnosť, že pri svojej činnosti využíva najmodernejšie metódy efektívneho, systémového a procesného riadenia.


Certifikát platí pre vývoj, produkciu, implementáciu a podporu softvéru, poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských služieb v oblasti IT, školenie a vzdelávanie, obchodné a marketingové činnosti v oblasti IT, nákup, predaj a podporu hardvéru, outsourcing služieb, softvéru a hardvéru.
 

 

Aktuality

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: