Excelovské tabuľky nahradil moderný IT systém SOFTIP

9.5.2013 - Aktuálny stav aj priebežné monitorovanie projektov, vyhodnocovanie ich nákladovosti a výnosnosti z pohľadu firmy. To je zásadný posun, ktorý prinieslo nasadenie Manažérskeho informačného systému (MIS) a CRM riešenia SOFTIP v spoločnosti Energoinvest. Komplexné informácie tak pomáhajú manažmentu prijímať rýchle a správne rozhodnutia.

Implementácia vyspelých IT nástrojov je v dobe rastúceho tlaku na efektivitu a kvalitu práce nevyhnutná. Energoinvest sa preto rozhodol doterajší spôsob riadenia projektov pomocou množstva poprepájaných excelovských zošitov nahradiť moderným riešením. „Nielen, že doterajšia prax bola veľmi náročná, keďže napríklad údaje týkajúce sa ekonomiky sa ručne prepisovali do reportov, ale aj komunikácia medzi našimi dvoma pracoviskami bola veľmi komplikovaná. Tieto aj mnohé ďalšie problémy sa nám teraz podarilo odstrániť,“ hovorí Ing. Ján Ciriak, člen predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti Energoinvest, a. s.

SOFTIP využil existujúci informačný systém, s ktorým mal zákazník dobré skúsenosti, doplnený o funkciu exportu ekonomických dát pre spracovanie v MIS. Do neho vstupujú aj údaje z excelovských zošitov ako sú plány pre existujúce projekty, plánované hodnoty pripravovaných projektov s rôznou váhou predpokladu úspešnosti, evidencia dochádzky a odpracovaných hodín na projektoch všetkých zamestnancov. Pre riadenie projektov bol nasadený CRM systém prepojený s MIS. Projektoví manažéri tak priamo z CRM môžu vyhodnocovať a priebežne sledovať svoje projekty.

Výsledkom je, že namiesto zdĺhavého opakovaného zapisovania údajov sa všetky dáta zadávajú len raz. Aktuálne reporty sú k dispozícii kedykoľvek v priebehu mesiaca. To umožňuje okamžité vyhodnocovanie úloh na základe operatívnych informácií, odpracovaných hodín a s nimi spojenými nákladmi atď. Celá evidencia sa podstatne zjednodušila a jednotliví pracovníci majú k dispozícii všetky potrebné informácie bez ohľadu na čas a pracovisko, na ktorom pôsobia.

Aktuality

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: